img

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali KARADAĞ

  • Veteriner Fakültesi
  • Klinik Bilimler
  • Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
24
Atıf
0
h-index
0
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi (Dr), 2018, 2023
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 2011, 2017
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi (Dr), 2018, 2023
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 2011, 2017
Muhammet Ali KARADAĞ, Doktora, Geç prepubertal dönemdeki dişi köpeklerde deslorelin implant uygulamalarını takiben ovaryum ve uterusta GNRH ve kisspeptin reseptör ekspresyonu, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 66, 17 Mart 20, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Veteriner Doğum ve Jinekolojisi
2024-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2023-2024, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2020-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2019-2020, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Spontan ovulasyon gözlenen kedilerde ovaryumda AMH ekspresyonunun belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023
Tuj Koyunlarında Embriyo Transfer Çalışmalarında Laparoskopik ve Laparotomik Yöntemin Karşılaştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2024
Geç Pre-pubertal Dönemdeki Dişi Köpeklerde Deslorelin İmplant Uygulamalarını Takiben Ovaryum ve Uterusta GnRH ve Kisspeptin Reseptör Ekspresyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2023
Zavot Irkı İneklerde Embriyo Transfer Çalışmaları: Gen Bankasına Materyal Temini (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2019-2022
Pre-pubertal dönemdeki dişi köpeklerde GnRH analoğu Deslorelin'in kısa dönem klinik ve moleküler etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2021
Kayıt Yok
Kaya, S., Taşçı, S.K., Demir, M.C., Karadağ, M.A., Kumcu, M.S., Kaçar, C., Ermutlu, D.G., Kuru, M. (2024) "Determination of anti-Müllerian hormone levels in blood and urine in fertile cats", Theriogenology, 224 (0) pp. 102-106 [SCI Expanded] DOI  
Karadağ, M.A., Somı, S.S., Demir, M.C., Kuru, M., Aslan, S., Kaya, D. (2023) "Short-term clinical and hormonal effects of a deslorelin implant on late-prepubertal bitches – Based on flare-up signs", Theriogenology, 209 (0) pp. 162-169 [SCI Expanded] DOI  
Öney, M., Karadağ, M.A., Kaya, D. (2023) "Efficacy of an internal teat sealant alone or in combination with an intramammary antibiotic during the dry period treatment in dairy cows", MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 79 (2) pp. 72-76 [SCI] DOI   
Bilen, E., Demirbilek, S.K., Yılmaz, Ö., Karadağ, M.A., Aner, H. (2023) "Comparison of bacterial profile and antibiotic susceptibility isolated from surgical site after ventral midline and lateral flank approaches of ovariohysterectomy in queens and bitches", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 47 (4) pp. 316-321 [SCI Expanded] DOI   
Karadağ, M.A., Demir, M.C., Kuru, M., Somı, S.S., Aslan, S., Kaya, D. (2021) "Short-term clinical and hormonal effects of a deslorelin implant on late-prepubertal bitches", Reproduction in Domestic Animals, 56 (0) pp. 43-43 [SCI] Link DOI   
Kaya, D., Karadağ, M.A., Demir, M.C., Kuru, M., Somı, S.S., Aslan, S. (2019) "Short-term clinical effects of GnRH analogue deslorelin in bitches during late prepubertal period – preliminary results", Reproduction in Domestic Animals, 54 (0) pp. 144-145 [SCI] Link DOI  
Kuru, M., Demir, M.C., Karadağ, M.A., Özen, H., Kaya, D. (2019) "Transmissible venereal tumor and rhabdomyosarcoma in a dog – a case report", Reproduction in Domestic Animals, 54 (0) pp. 145-145 [SCI Expanded] Link DOI   
Kaya, D., Karadağ, M.A., Demir, M.C., Kuru, M., Somı, S.S., Aslan, S. (2019) "Short-term clinical effects of GnRH analogue deslorelin in bitches during late prepubertal period – preliminary results", Reproduction in Domestic Animals, 54 (0) [SCI] DOI  
Demir, M.C., Karadağ, M.A., Kumcu, M.S., Kuru, M., Kaya, S., Kaçar, C. (2023) "A case of uterine prolapse in a Kangal bitch", 5th International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress , (pp. 451-455), Kars, Türkiye, (Mart 2023
Karadağ, M.A., Kaya, D. (2023) "New Generation Alternative For Reproduction Management and Control in Dogs - GnRH Agonist Implants", 5th International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress , (pp. 570-578), Kars, Türkiye, (Mart 2023
Karadağ, M.A., Kumcu, M.S., Kaya, S., Ermutlu, C.Ş., Karakurt, E., Kaya, D. (2023) "Surgical Treatment of Mammary Melanoma in a Mare; A Case Report", 10th National & 4th International Turkish Society of Veterinary Gynecology Congres , (pp. 242-243), Muğla, Türkiye, (Ekim 2023
Kaya, S., Taşçı, S.K., Demir, M.C., Karadağ, M.A., Kumcu, M.S., Kaçar, C., Ermutlu, D.G., Kuru, M. (2023) "Comparison of blood serum and urinary AMH concentrations in cats", 5th International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress , (pp. 530-531), Kars, Türkiye, (Mart 2023
Karadağ, M.A., Bilen, E. (2023) "Hypoplastic Uterine Horn Anomaly Detected During Ovariohysterectomy Operation in a British Shorthair Cat and Evaluation of the Effect of Congenital Anomalies on Fertility", IV. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , (pp. 355-363), Siirt, Türkiye, (Aralık 2023
Karadağ, M.A., Gram, A., Schäfer-Somi, S., Aslan, S., Kaya, D. (2022) "Expression of GnRH and Kisspeptin Receptors in the Ovary and Uterus in Deslorelin Treated Late-Prepubertal Bitches", 25th ESDAR Conference , (pp. 55), Thessaloniki, Yunanistan, (Kasım 2022
Kaya, S., Demir, M.C., Kaya, İ., Karadağ, M.A., Koçak, G., Kaçar, C. (2022) "Köpeklerde Kan Serumu ve İdrarda Anti-Müllerian Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması", ANADOLU 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES , (Aralık 2022
Kaçar, C., Öztürkler, Y., Kara, U., Mutlu, H., Demir, M.C., Yıldız, S., Gökdemir, T., Karadağ, M.A., Kaya, S., Kuru, M., Yüksel, S., Gümüşay, T. (2022) "Zavot ırkı ineklerde süperovulasyon çalışmaları", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Ulusal & III. Uluslararası Kongresi , (pp. 183-184), Antalya, Türkiye, (Mart 2022
Kaçar, C., Öztürkler, Y., Demir, M.C., Yıldız, S., Gökdemir, T., Karadağ, M.A., Kaya, S., Kuru, M., Yüksel, S., Gümüşsoy, T. (2022) "Superovulation Studies in Zavot Breed Cows", TURKISH SOCIETY OF VETERINARY GYNECOLOGY CONGRESS OF 9th NATIONAL & 3rd INTERNATIONAL , (Mart 2022
Bilen, E., Demirbilek, S.K., Yılmaz, Ö., Karadağ, M.A., Aner, H. (2022) "Bacteria Isolation and Antimicrobial Susceptibilities From Surgıcal Site After Different Ovariohysterectomy Approaches in Cats and Dogs", III. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 487-495), Siirt, Türkiye, (Aralık 2022
Kumcu, M.S., Demir, M.C., Karadağ, M.A., Kaya, D. (2022) "A Case of Vaginal Hyperplasia and Transmissible Venereal Tumor in a Dog", TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ IX. ULUSAL & III. ULUSLARARASI KONGRESİ , (pp. 267-268), Antalya, Türkiye, (Mart 2022
Kuru, M., Demir, M.C., Kaçar, C., Kuru, B.B., Kaya, S., Kumcu, M.S., Karadağ, M.A., Kaya, D., Oral, H. (2022) "Gürcü keçilerinde üreme sezonu içinde yedi veya on bir gün progesteron emdirilmiş intravaginal sünger tedavisinin bazı fertilite parametrelerine etkisi", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği IX. Ulusal & III. Uluslararası Kongresi , (pp. 244-245), Antalya, Türkiye, (Mart 2022
Karadağ, M.A., Demir, M.C., Kuru, M., Somı, S.S., Aslan, S., Kaya, D. (2021) "Short-term clinical and hormonal effects of a deslorelin implant on late-prepubertal bitches", 54th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 46th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine , (pp. 43), Zürih, İsviçre, (Şubat 2021
Karadağ, M.A., Demir, M.C., Karakurt, E., Sezer, M., Kaya, D. (2019) "Irregular Estrus and Non-Specific Uterine Inflammation in a Queen", VIII. National II. International Congress of Turkish Society of Veterinary Gynaecology , (pp. 343-344), Antalya, Türkiye, (Ekim 2019
Kuru, M., Demir, M.C., Karadağ, M.A., Özen, H., Kaya, D. (2019) "Transmissible venereal tumor and rhabdomyosarcoma in a dog – a case report", Proceedings of the 23rd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) , (pp. 144-145), St Petersburg, (Eylül 2019
Kaya, D., Karadağ, M.A., Demir, M.C., Kuru, M., Somı, S.S., Aslan, S. (2019) "Short-term clinical effects of GnRH analogue deslorelin in bitches during late prepubertal period – preliminary results", Proceedings of the 23rd Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) , (pp. 145), St Petersburg, Rusya Federasyonu, (Eylül 2019
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kafkas Üniversitesi
2019 - 2024 17
Kafkas Üniversitesi
2019 - 2023 15
Kafkas Üniversitesi
2019 - 2024 14
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2024 8
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2024 7
Selim Aslan
Yakın Doğu Üniversitesi
2019 - 2023 7
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2024 6
Sabıne Schafer Somı
-
2019 - 2023 6
Ebru Bilen
Siirt Üniversitesi
2022 - 2023 3
Kafkas Üniversitesi
2023 - 2024 2
Kafkas Üniversitesi
2019 - 2023 2
Kafkas Üniversitesi
2022 2
Kafkas Üniversitesi
2023 - 2024 2
Kafkas Üniversitesi
2022 2
Kafkas Üniversitesi
2022 2
Öznur Yılmaz
Siirt Üniversitesi
2022 - 2023 2
Serpil Kahya Demirbilek
Bursa Uludağ Üniversitesi
2022 - 2023 2
Sadrettin Yüksel
-
2022 2
Hasan Özen
Balıkesir Üniversitesi
2019 2
Havva Aner
-
2022 - 2023 2
Kafkas Üniversitesi
2022 1
-
2023 1
Kafkas Üniversitesi
2022 1
Kafkas Üniversitesi
2022 1
Kafkas Üniversitesi
2019 1
Aykut Gram
-
2022 1
Gökhan Koçak
Iğdır Üniversitesi
2022 1
Uğur Kara
-
2022 1
Hasan Mutlu
-
2022 1
Mehmet Öney
-
2023 1
Sabine Schäfer-Somi
-
2022 1
Türkan Gümüşay
-
2022 1
Türkan Gümüşsoy
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
259.
55606 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
259.
39554 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
10.
100 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55606
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39554
YÖKSİS Bilim Alanı Veteriner Doğum ve Jinekolojisi 100
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 45 0 15 40 190 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 876 . - 1015 . 896 . 653 . 259 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 876 . - 1015 . 896 . 653 . 259 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 42 . - 50 . 44 . 26 . 10 .
Toplam Yayın 0 0 0 0 6 0 2 7 8 1
Toplam Makale 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 3 0 1 7 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 3 0 1 7 5 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri