img

Dr. Öğr. Üyesi Fatih UYSAL

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
20
h-index
2
Proje
1
WoS
Yayın
9
Atıf
57
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2006, 2010
Araştırma Alanları
Biyomedikal, Görüntü İşleme, Yapay Zeka
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2006, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 70, 2023/2 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 73, 10 Mart 20, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Biyomedikal
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Görüntü İşleme
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yapay Zeka
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2022-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2014-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2012-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2023-, Anabilim Dalı Başkanı, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Lineer Cebir, Lisans
2023-2024, Biyomedikal Mühendisliği, Lisans
2023-2024, Bilgisayar Programlama, Lisans
2022-2023, Sistem Analizi ve Tasarımı (İkinci Öğretim), Ön Lisans
2022-2023, Sistem Analizi ve Tasarımı (Normal Öğretim), Ön Lisans
2022-2023, Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol (Normal Öğretim), Ön Lisans
2022-2023, Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol (İkinci Öğretim), Ön Lisans
Kayıt Yok
Derin Öğrenme Yöntemleriyle XRAY Görüntülerinin Sınıflandırılması (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Danışman , 2021-2022
Kayıt Yok
Biri, İ., Küçüktaş, Ü.T., Uysal, F., Hardalaç, F. (2024) "Forecasting the future popularity of the anti-vax narrative on Twitter with machine learning", The Journal of Supercomputing, 80 (3) pp. 2917-2947 [SCI Expanded] Link DOI    
Uysal, F. (2024) "Comparative Analysis of Various Machine Learning and Deep Learning Approaches for Car Resale Price Prediction in the Turkish Market", Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (1) pp. 342-349 [TR Dizin] DOI    
Uysal, F., Erkan, M. (2023) "Evrişimsel Sinir Ağları Temelli Derin Öğrenme Modelleri Kullanılarak Beyin Tümörü Manyetik Rezonans Görüntülerinin Sınıflandırılması", EMO Bilimsel Dergi, (0) [TR Dizin] Link    
Güven, M., Uysal, F. (2023) "A New Method for Heart Disease Detection: Long Short-Term Feature Extraction from Heart Sound Data", Sensors, 23 (0) [SCI Expanded] DOI     
Uysal, F. (2023) "Detection of Monkeypox Disease from Human Skin Images with a Hybrid Deep Learning Model", Diagnostics, 13 (10) [SCI Expanded] Link DOI     
Güven, M., Uysal, F. (2023) "Time Series Forecasting Performance of the Novel Deep Learning Algorithms on Stack Overflow Website Data", Applied Sciences, 13 (8) p. 4781 [SCI Expanded] Link DOI    
Özdaş, M.B., Uysal, F., Hardalaç, F. (2023) "Classification of Retinal Diseases in Optical Coherence Tomography Images Using Artificial Intelligence and Firefly Algorithm", Diagnostics, (0) [SCI Expanded] Link DOI     
Hardalaç, F., Uysal, F., Peker, O., Çiçeklidağ, M., Tolunay, T., Tokgöz, N., Kutbay, U., Demirciler, B., Mert, F. (2022) "Fracture Detection in Wrist X-ray Images Using Deep Learning-Based Object Detection Models", Sensors, 22 (0) [SCI Expanded] DOI     
Uysal, F., Hardalaç, F., Peker, O., Tolunay, T., Tokgöz, N. (2021) "Classification of Shoulder X-ray Images with Deep Learning Ensemble Models", Applied Sciences, 11 (6) p. 2723 [SCI Expanded] DOI    
Uysal, F., Hardalac, F., Koc, M. (2018) "Classification of T1 and T2 Weighted Magnetic Resonance Prostate Images Using Convolutional Neural Networks", 2018 MEDICAL TECHNOLOGIES NATIONAL CONGRESS (TIPTEKNO), 0 (0)   
Küçüktaş, Ü.T., Uysal, F., Hardalaç, F. (2024) "Selecting Augmentation Methods for Domain Generalization and Out-of-Distribution Detection Using Unlabeled Data", 32nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Mersin, (Mayıs 2024 
Küçüktaş, Ü.T., Uysal, F., Hardalaç, F. (2024) "Federated Learning for Privacy Preserving Abnormal Tooth Detection", 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE) , Muğla, (Nisan 2024 
Uysal, F., Güven, M., Hardalaç, F. (2024) "Marine Oil Spill Detection with Deep Neural Networks", The 3rd International Electronic Conference on Processes , (Mayıs 2024 
Özdaş, M.B., Uysal, F., Hardalaç, F. (2023) "Super Resolution Image Acquisition for Object Detection in the Military Industry", 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2023 
Kaplan, A.O., Hardalaç, F., Uysal, F. (2023) "Wireless JTAG to USB Emulator Architecture", 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2023 
Peker, O., Uysal, F., Hardalaç, F. (2022) "Boost Loss Functions for Better Change Detection", III. International Informatics and Software Engineering Conference , Ankara, Türkiye, (Aralık 2022 
Uysal, F., Köse, M.M. (2022) "Classification of Breast Cancer Ultrasound Images with Deep Learning-Based Models", 3rd International Electronic Conference on Applied Sciences session Computing and Artificial Intelligence , (pp. 1-5), (Aralık 2022 
Uysal, F., Erkan, M. (2022) "Multiclass Classification of Brain Tumors with Various Deep Learning Models", 9th International Electronic Conference on Sensors and Applications , (pp. 1-5), (Kasım 2022 
Küçüktaş, Ü.T., Uysal, F., Hardalaç, F., Biri, İ. (2021) "BERT Modeli ile COVID-19 Aşısı için Aşı Karşıtı Tweetlerin Arttığı Zaman Aralıklarının Tespiti", 1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science (ICADA 2021) , Türkiye, (Kasım 2021 
Uysal, F., Hardalaç, F., Koç, M. (2020) "A Deep Learning Model Based on Convolutional Neural Networks for Classification of Magnetic Resonance Prostate Images", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019) , Antalya, Türkiye, (Ocak 2020 
Uysal, F., Hardalaç, F., Koç, M. (2018) "Derin Öğrenmeyle Manyetik Rezonans Prostat İmgelerinin Bölütlenmesi Hakkında Bir İnceleme", International Congress on Engineering and Architecture , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018 
Uysal, F., Hardalaç, F., Koç, M. (2018) "Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak T1 ve T2 Ağırlıklı Manyetik Rezonans Prostat İmgelerinin Sınıflandırılması", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’18 Gazimagosa/ KKTC , (Kasım 2018
Turgut, S., Uysal, F., Hardalaç, F. (2016) "Eklemeli sentezleyici yöntemi kullanılarak türkçe metinden konuşma sentezleme işleminde güncellenen bir ses veritabanı oluşturulması", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) , (pp. 2375-2383), Adana, Türkiye, (Ekim 2016 
Kayıt Yok
Uysal, F., Hardalaç, F., Koç, M. (2020) "A Deep Learning Model Based on Convolutional Neural Networks for Classification of Magnetic Resonance Prostate Images", Kitap: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, : Springer, Cham   
Uysal, F., Koç, M., Kutbay, U. (2020) "Prostat Kanserinde Yapay Zekâ Uygulamaları", Kitap: Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel, Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojide Uygulanması, Türkiye : Türkiye Klinikleri   
Uysal, F., Güven, M., Paç, M. (2020) "Yapay Zekânın Dünü, Bugünü ve Geleceği", Kitap: Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel, Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojide Uygulanması, Türkiye : Türkiye Klinikleri   
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, IEEE Computational Intelligence Society, 2023-
Üye, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2023-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Fracture Detection in Wrist X-ray Images Using Deep Learning-Based Object Detection Models
Sensors
11 0 0 0 0 0 0 0 11
2
Classification of Shoulder X-ray Images with Deep Learning Ensemble Models
Applied Sciences
3 0 0 0 0 0 0 0 3
3
Classification of Breast Cancer Ultrasound Images with Deep Learning-Based Models
2 0 0 0 0 0 0 0 2
4
A New Method for Heart Disease Detection: Long Short-Term Feature Extraction from Heart Sound Data
Sensors
2 0 0 0 0 0 0 0 2
5
Classification of Retinal Diseases in Optical Coherence Tomography Images Using Artificial Intelligence and Firefly Algorithm
Diagnostics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
6
Evrişimsel Sinir Ağları Temelli Derin Öğrenme Modelleri Kullanılarak Beyin Tümörü Manyetik Rezonans Görüntülerinin Sınıflandırılması
EMO Bilimsel Dergi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fırat Hardalaç
Gazi Üniversitesi
2016 - 2024 16
Mustafa Koç
Fırat Üniversitesi
2018 - 2020 5
Mesut Güven
-
2020 - 2024 4
Ülkü Tuncer Küçüktaş
-
2021 - 2024 4
Ozan Peker
-
2021 - 2022 3
Nil Tokgöz
Gazi Üniversitesi
2021 - 2022 2
Tolga Tolunay
Gazi Üniversitesi
2021 - 2022 2
Uğurhan Kutbay
Gazi Üniversitesi
2020 - 2022 2
İsmail Biri
-
2021 - 2024 2
Mehmet Batuhan Özdaş
-
2023 2
Metehan Erkan
-
2022 - 2023 2
Mustafa Paç
-
2020 1
Murat Çiçeklidağ
-
2022 1
Ahmet Onur Kaplan
-
2023 1
Boran Demirciler
-
2022 1
Fatih Mert
-
2022 1
Fatih Uysal
-
018 1
Firat Hardalac
-
018 1
Mehmet Murat Köse
-
2022 1
Mustafa Koc
-
018 1
Sadık Turgut
-
2016 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
180.
50855 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
121.
24908 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
48.
1785 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24908
YÖKSİS Bilim Alanı Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1785
Anahtar Kelimeler Biyomedikal, Görüntü İşleme, Yapay Zeka
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 10 0 13 10 80 60 80 235 78
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 652 . - 659 . 651 . 535 . 611 . 604 . 422 . 180 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 470 . - 482 . 491 . 376 . 467 . 459 . 302 . 121 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 192 . - 196 . 169 . 103 . 149 . 136 . 70 . 48 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 56 . - 54 . 48 . 36 . 36 . 31 . 9 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 44 . - 38 . 35 . 21 . 34 . 26 . 11 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 71 . - 77 . 74 . 47 . 61 . 63 . 28 . 21 .
Toplam Yayın 0 1 0 2 1 2 2 4 7 4
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 2 1 0 1 3 2 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 1 1 0 1 3 2 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri