img

Doç. Dr. Neriman MOR

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Parazitoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
73
Atıf
98
h-index
6
Proje
26
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1993, 1997
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1993, 1997
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 66, 2017
İngilizce, ÜDS, 55, 2006
Çalıştay, Kenelerin İdentifikasyonu ve Laboratuvarda Kültivasyon Yöntemleri, 21. Parazitoloji Kongresi, Çeşme/İZMİR, Türkiye, 01-10-2019, 01-10-2019
Sertifika, FER AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİM KATILIM BELGESİ, GAZİANTEP, Türkiye, 08-03-2018, 12-03-2018
Çalıştay, Leishmaniasisin Tanısında Mikrokültür Yöntemi Çalıştayı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 06-10-2015, 06-10-2015
Seminer, Biyokaçakçılıkla Mücadele Semineri, Kars Valiliği, Türkiye, 30-11-2014, 30-11-2014
Sertifika, Kars Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının İstatistik Konusunda Kapasitelerinin Geliştirilmesi Pr, SERKA Kalkınma Ajansı, Türkiye, 08-02-2012, 12-02-2012
Sertifika, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, SERKA Kalkınma Ajansı, 13-02-2012, 17-02-2012
Çalıştay, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Sarıkamış, Türkiye, 27-09-2011, 29-09-2011
Kurs, Bilidirimi Zorunlu Paraziter Hastalıklar Eğitimi, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Türkiye, 29-11-2010, 03-12-2010
Sertifika, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Kafkas Üniversitesi, Türkiye, 27-02-2009, 05-03-2009
[UAK] Sağlık Bilimleri Tıbbi Parazitoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji)
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2018-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2011-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
2005-2011, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Türkiye
1998-2005, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Türkiye
2019-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
2019-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Uluslararası Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Nazlı Aksoy Sanay, Yüksek Lisans, Diyabet tanılı riskli gebelerde anti-toxoplasma gondii antikorlarının seropozitifliği ve olası risk faktörlerinin araştırılması, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Özlem Karabulutlu, Yüksek Lisans, Sağlık Profesyonellerine Tehlikeli Atık Yönetimi Hakkında Verilen Eğitimin Bilgi Düzeylerine Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gözde Okçu, Yüksek Lisans, Akademisyenlerde işe bağlı kas iskelet sistemi problemlerinin araştırılması: Kafkas Üniversitesi örneği, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nazlıcan Ata, Yüksek Lisans, Sağlık çalışanlarının karşılaşabilecekleri iş kazalarına yönelik bilgi durumlarının değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Funda Demirci, Yüksek Lisans, Kars yöresindeki gebelerde toxoplasma gondii: Seroprevalans ve risk faktörleri, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Bahtım Karacalı, Yüksek Lisans, Kars yöresinde düşük yapmış, düşük öyküsü veya ölü doğum öyküsü bulunan kadınlarda anti-toxoplasma gondii antikorlarının seroprevelansı ve olası risk faktörlerinin araştırılması, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Sinem Naz Sevgen, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinde Demodex spp. yaygınlığının araştırılması: Sağlık bilimleri fakültesi örneği, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2022-2023, İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (İSG AD), Yüksek Lisans
2022-2023, İnsanlarda Helmint Hastalıklar (Vet. Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2022-2023, Gastro-İntestinal Parazit Enfeksiyonları (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2022-2023, Uyuz ve Diğer Akar Parazitlikleri (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Trematodlar (Schistosoma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Trichomonas vaginalis enfeksiyonları (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Kistik Ekinokokkozis (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Bağırsak Cestodları (Taenia ve diğer cestodlar) (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Doku protozoonları-2 (Sarcocystis, Pneumocystis) (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Doku Protozoonları-1 (Toxoplasma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2022-2023, Parazitoloji (Hemşirelik Bölümü-1/B), Lisans
2021-2022, Tıbbi Parazitoloji Sindirim ve Metabolizma Sistemleri-Ders Kurulu (Tıp Fakültesi), Lisans
2021-2022, Tıbbi Parazitoloji (Solunum Sistemi-Ders Kurulu Komite Dersleri) (Tıp Fakültesi), Lisans
2021-2022, Parazitoloji (Ebelik Bölümü-1), Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (İSG AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Gastro-İntestinal Parazit Enfeksiyonları (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Parazitolojide Biyoterapi (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, İnsanlarda Ektoparaziter Hastalıklar (Vet. Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, İnsanlarda Ektoparaziter Hastalıklar (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Ürogenital Sistem Parazit Enfeksiyonları (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Parazitolojide Serrolojik Tanı (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2021-2022, Temel Tıbbi Helmintoloji (Tıbbi Parazitoloji AD), Yüksek Lisans
2020-2021, Uyuz ve Diğer Akar Parazitlikleri (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Trematodlar (Schistosoma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Trichomonas vaginalis enfeksiyonları (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Kistik Ekinokokkozis (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Bağırsak Cestodları (Taenia ve diğer cestodlar) (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Doku protozoonları-2 (Sarcocystis, Pneumocystis) (Tıp Fakültesi), Lisans
2020-2021, Doku Protozoonları-1 (Toxoplasma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Meslek Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Paraziter Zoonozlar, Yüksek Lisans
2019-2020, İnsanlarda Ektoparaziter Hastalıklar, Yüksek Lisans
2019-2020, Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Trichomonas vaginalis (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Trematodlar (Schistosoma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Cystic echinococcosis (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Toksoplasma gondii (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Parazitozlarda semptomdan teşhise (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Paraziter Hastalıklarda Korunma ve Kontrol (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Uyuz ve Diğer Akar Parazitlikleri (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Trichomonas vaginalis enfeksiyonları (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Kistik Ekinokokkozis (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Bağırsak Cestodları (Taenia ve diğer cestodlar) (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Doku protozoonları-2 (Sarcocystis, Pneumocystis) (Tıp Fakültesi), Lisans
2019-2020, Doku Protozoonları-1 (Toxoplasma) (Tıp Fakültesi), Lisans
2018-2019, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ENDÜSTRİYEL HİJYEN VE İÇCİ SAĞLIĞI, Yüksek Lisans
2018-2019, İNSAN PROTOZOON HASTALIKLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, İNTESTİNAL PARAZİTLER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2017-2018, GENEL PARAZİTOLOJİ, Yüksek Lisans
2017-2018, PROTOZOON HASTALIKLAR, Yüksek Lisans
2017-2018, SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK, Lisans
2017-2018, GENETİK, Lisans
2017-2018, TIBBİ TERMİNOLOJİ, Lisans
2017-2018, EPİDEMİYOLOJİ, Lisans
2017-2018, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2016-2017, HASTANE UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, SEMİNER, Yüksek Lisans
2016-2017, PROTOZOON HASTALIKLAR, Yüksek Lisans
2016-2017, EPİDEMİYOLOJİ, Lisans
2016-2017, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2016-2017, GEBELİKTE BULAŞICI HASTALIKLAR, Yüksek Lisans
2016-2017, GENEL PARAZİTOLOJİ, Yüksek Lisans
2016-2017, SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK, Lisans
2016-2017, GENETİK, Lisans
2016-2017, TIBBİ TERMİNOLOJİ, Lisans
2016-2017, ETİK VE EBELİK, Yüksek Lisans
2015-2016, SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2015-2016, PARAZİTER HASTALIKLAR VE KONTROLÜ, Yüksek Lisans
2015-2016, EPİDEMİYOLOJİ, Lisans
2015-2016, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2015-2016, BULAŞICI HASTALIKLAR, Lisans
2015-2016, GENETİK, Lisans
2015-2016, TIBBİ TERMİNOLOJİ, Lisans
2014-2015, GENEL PARAZİTOLOJİ, Yüksek Lisans
2014-2015, TIBBİ TERMİNOLOJİ, Lisans
2014-2015, GENETİK, Lisans
2014-2015, EPİDEMİYOLOJİ, Lisans
2014-2015, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2013-2014, PARAZİTOLOJİ, Lisans
2012-2013, MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ, Lisans
2011-2012, MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ, Lisans
2010-2011, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Ön Lisans
2009-2010, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Ön Lisans
2008-2009, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Ön Lisans
2007-2008, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Ön Lisans
2006-2007, TIBBİ BİYOLOJİ, Ön Lisans
2005-2006, TIBBİ BİYOLOJİ, Ön Lisans
2004-2005, GENEL BİYOLOJİ, Ön Lisans
2003-2004, GENEL BİYOLOJİ, Ön Lisans
2002-2003, GENEL BİYOLOJİ, Ön Lisans
2001-2002, GENEL BİYOLOJİ, Ön Lisans
2000-2001, GENEL BİYOLOJİ, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kars il merkezinde bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerde bağırsak parazitlerinin yaygınlığı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2023
Kars İl Merkezinde İlkokul Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2025
Kars İlinde Risk Grubu Bazı Mesleklerde Kistik Ekinokokkozis, Toksoplazmozis ve Brusellozis'in Seroprevalansı Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2023
Kars Yöresindeki Gebelerde Toxoplasma Gondii: Seroprevalans ve Risk Faktörleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Kars Yöresinde Düşük Yapmış, Düşük Öyküsü ve Ölü Doğum Öyküsü Bulunan Kadınlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Seroprevelansı ve Olası Risk Faktörlerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2018-TS-69) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2023
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2018-TS-81) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2018-TS-83) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
Kars Bölgesindeki Kedilerde Dirofilariasis'in Yaygınlığı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Üniversite Öğrencilerinde Demodex spp. Yaygınlığının Araştırılması: Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2017-TS-59) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2017-TS-10) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Avrupa Birliği, (H2020-SFS-2016-2), Proje No. 727393 (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2017-2023
Sarkoptes canis ile Doğal Enfeste Köpeklerde Oksidatif Stres ve Total Siyalik Asit Düzeylerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2016-TS-81) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Kazlarda Dolaşım Sistemi Protozoonları Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2018
Siirt yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2014-VF-33) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2018
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2015-TS-62) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2018
Erzincan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi, (FEN-C-YLP-240215-0127) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Kars Yöresindeki Koyunlarda Neospora Caninum Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü (2013 VF 66) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Teknik ve ekonomik Yönden Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2012 VF 38) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora Caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2008-2011
Kafkas Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, (2008 VF 07) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2008-2011
Kayıt Yok
Kızıltepe, Ş., Okulmuş, Ç., Merhan, O., Mor, N., Uzlu, E. (2024) "Determination of Malondialdehyde, Nitric Oxide, Reduced Glutathione, Sialic Acid and Ceruloplasmin Levels in Sheep Liver Tissue With Hydatic Cyst", Kocatepe Vet J., 17 (1) pp. 55-61 [TR Dizin] Link DOI   
(2024) "Determination of Malondialdehyde, Nitric Oxide, Reduced Glutathione, Sialic Acid and Ceruloplasmin Levels in Sheep Liver Tissue With Hydatic Cyst", Kocatepe Veterinary Journal, 0 (0) Link DOI  
Mor, N., Bedir, H., Atalay, E., Arslan, M.Ö. (2023) "Türkiye’nin Kuzey Doğu’sunda İnsanlarda Kistik Ekinokokkoz Seropozitifliği", Fırat Tıp Dergisi, 28 (1) pp. 22-26 [TR Dizin] Link   
Arslan, M.Ö., Mor, N., Bedir, H. (2022) "Seropozitifity of Anti-Echinococcus granulosus in Patients with of Clinical Prediagnosis Cystic Echinococcosis at Kafkas University Health Research and Application Hospital", Turkiye Parazitol Dergisi, 46 (2) pp. 129-132 Link DOI   
Demirci, F., Mor, N. (2021) "Toxoplasma gondii in Pregnant Women in Kars Province: Seroprevalance and Possible Risk Factors", Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 78 (2) pp. 175-186 [TR Dizin] DOI  
Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., Mor, N., İrak, K. (2020) "Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep and Goats in Siirt Province in Turkey", Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (2) pp. 144-148 [TR Dizin] DOI    
Erkılıç, E.E., Mor, N., Kırmızıgül, A.H. (2019) "Prevalence of dirofilariasis in cats in the Kars province, Turkey", Medycyna Weterynaryjna, 75 (9) pp. 564-566 [SCI Expanded] Link DOI  
Mor, N., Erkılıç, E.E., Kırmızıgül, A.H., Öğün, M., Merhan, O. (2019) "An Investigation of Oxidative Stress and Total Sialic Acid Levels in Dogs Naturally Infested with Sarcoptes Canis", Fresenius Environmental Bulletin, 28 (11) pp. 8301-8306 [SCI Expanded]  
Doğan, N.Y., Yalçın, S., Mor, N. (2019) "Erzincan İli Farklı Su Kaynaklarından Cryptosporidium Parvum’ un Moleküler Yöntemlerle Tespit Edilmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (1) pp. 1-13 [TR Dizin] Link DOI   
Sevgen, S.N., Mor, N. (2019) "The Investigation of Prevalence of Demodex spp. in University Students: The Case of the Faculty of Health Sciences", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 43 (4) pp. 198-203 Link DOI   
Mor, N., Çelebi, B., Erkılıç, E.E., Babür, C., Kırmızıgül, A.H. (2019) "Seropositivity for Bartonella Henselae in Cats from the Kars Province and Its Vicinity", Fresenius Environmental Bulletin, 28 (9) pp. 6744-6748 [SCI Expanded]  
Taşçı, G.T., Mor, N., Sarı, B., Aydın, N., Ölmez, N., Arslan, M.Ö., Vatansever, Z., Akça, A. (2018) "Investigations on The Circulatory System Protozoa of Geese: Toxoplasma gondii", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (1) pp. 17-23 DOI  
Taşçı, G.T., Ölmez, N., Aydın, N., Akça, A., Sarı, B., Arslan, M.Ö., Mor, N., Vatansever, Z. (2018) "Prevalence and Molecular Characterization of Haemosporidians in Domestic Geese: A New Focus of Haemosporidian Parasites, Kars Province, Northeastern Turkey", Israel Journal of Veterinary Medicine, 73 (2) pp. 33-42 [SCI Expanded] Link  
Taşçı, G.T., Vatansever, Z., Aydın, N., Ölmez, N., Akça, A., Arslan, M.Ö., Mor, N., Sarı, B. (2018) "Prevalence and Molecular Characterization of Trypanosoma spp.in Domestic Geese (Anser anser domesticus) from the North-East Anatolia Region of Turkey", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 24 (4) pp. 539-543 [SCI Expanded] Link DOI   
Bozukluhan, K., Gökçen, G., Uzlu, E., Mor, N., Erkılıç, E.E., Kızıltepe, Ş. (2018) "Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması", F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 32 (3) pp. 169-172 [TR Dizin]   
Mor, N., Allahverdi, T.D., Allahverdi, E., Tekdoğan, Ü.Y. (2018) "Retrospective Evaluation of Patients Diagnosed with Cystic Echinococcosis at Kafkas University Faculty of Medicine’s Surgical Outpatients Unit.", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 42 (3) pp. 196-201 DOI   
Mor, N., Tekdoğan, Ü.Y., Bağcıoğlu, M. (2016) "Parasitic Diseases of Urinary Tract", Middle Black Sea Journal of Health Science, 2 (3) pp. 13-20  
Erkılıç, E.E., Mor, N., Babür, C., Kırmızıgül, A.H., Beyhan, Y.E. (2016) "The Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cats from the Kars Region Turkey", Israel Journal of Veterinary Medicine, 71 (3) pp. 31-35 [SCI Expanded]  
Mor, N., Allahverdi, T.D., Anuk, T. (2015) "The Situation of Cystic Echinococcosis in Kars State Hospital for The Last Five Years", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 39 (2) pp. 108-111 DOI   
Gökçe, G., Mor, N., Kırmızıgül, A.H., Bozukluhan, K., Erkılıç, E.E. (2015) "The First Report of Seropositivity for Neospora caninum in Sheep from Turkey", Israel Journal of Veterinary Medicine, 70 (2) pp. 40-44 [SCI Expanded]  
Demir, P., Taşçı, G.T., Mor, N., Ayvazoğlu, C., Reşat, T. (2014) "Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Kistik Ekinokokkozis e İlişkin Bilgi Düzeyleri Kars İli Örneği", F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 28 (2) pp. 61-64 [TR Dizin]   
Akça, A., Gökçe, H.İ., Mor, N. (2014) "Seroprevalence of Fasciola hepatica infection in cattle and sheep in the province of Kars Turkey as determined by ELISA", Helminthologia, 51 (2) pp. 94-97 [SCI Expanded] DOI  
Demir, P., Mor, N., Taşçı, G.T., Reşat, T. (2014) "Kars İlindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Durumları", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 38 (4) pp. 234-238   
Mor, N., Akça, A. (2012) "Epidemological Studies upon Neospora caninum in Cattle and Dogs in theProvince of Kars Turkey A cross sectional Study", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (0) pp. 193-199 [SCI Expanded]  
Büyük, F., Şahin, M., Çelebi, Ö., Mor, N., Çelebi, B. (2012) "Kars ve Ankara yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69 (2) pp. 83-88 DOI   
Demir, P., Mor, N. (2011) "Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Kistik Echinococcosis in Yaygınlığı Mevsimsel Dağılımı ve Ekonomik Önemi", Türkiye Parazitol. Derg., 35 (4) pp. 185-188   
Akça, A., Mor, N. (2010) "Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cattle in the Province of Kars, Turkey as Determined by ELISA", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (5) pp. 876-878 Link DOI  
Arslan, M.Ö., Sarı, B., Kulu, B., Mor, N. (2008) "Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine Gastrointestinal Yakınmalarla Başvuran Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı", Türkiye Parazitol. Derg., 32 (3) p. 253 Link   
Mor, N., Arslan, M.Ö. (2007) "Seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep in Kars province", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (2) pp. 165-170 [SCI Expanded]  
Mor, N., Sucu, B.B. (2023) "Nazogastrik Yolla Çıkarılan Taenia saginata: Olgu Sunumu", 23. Parazitoloji Kongresi 30 Ekim – 3 Kasım 2023, Antalya , Antalya, Türkiye, (Kasım 2023
Mor, N., Bozlak, Ç.E.B., Anuk, T., Mor, B., Arslan, M.Ö. (2023) "Risk Grubu Bazı Mesleklerde Kistik Ekinokokkoz, Toksoplazmoz ve Brusellozun Seropozifliği Üzerine Araştırmalar", 23. Parazitoloji Kongresi 30 Ekim – 3 Kasım 2023, ANTALYA , Antalya, Türkiye, (Kasım 2023
Mor, N., Bozlak, Ç.E.B., Anuk, T., Mor, B., Arslan, M.Ö. (2022) "Seropositivity of Cystic Echinococcosis in Some Risky Occupational Groups", 10. Ulusal 3. Uluslararası Hidatidoloji Kongresi 4-6 Şubat 2022, İzmir, Türkiye , İzmir, Türkiye, (Şubat 2022
Deniz, A., Korkmaz, Ç., Erol, U., Yeşilöz, H., Beyazıt, A., Öncel, T., Şenel, M., Ekinci, A., Tuncer, S., Altınöz, F., Mor, N., Demirci, B., Vatansever, Z., Aydın, C., Bastem, Z. (2021) "Türkiye’de 2016-2019 Yılları Arasında Culicoides Faunasının Araştırılması", 22. Parazitoloji Kongresi, PB-35, s.327, 11-15 Ekim 2021, Didim, Aydın, 2021 , (pp. 210), Didim/Aydın, Türkiye, (Ekim 2021
Kızıltepe, Ş., Mor, N. (2021) "Prevalence and Seasonal Distribution of Fasciolosis in Cattle Slaughtered in Kars Province Slaughterhouses", 2nd INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS January 4-5 , 2021- Adana/ TURKEY , Adana, Türkiye, (Ocak 2021
Mor, N., Bedir, H., Atalay, E., Arslan, M.Ö. (2021) "Türkiye’nin Kuzey Doğusunda insanlarda kistik ekinokokkozis sıklığı", 22. Parazitoloji Kongresi, PB-34, s.326, 11-15 Ekim 2021, Didim, Aydın, 2021 , Didim/Aydın, Türkiye, (Ekim 2021
Bedir, H., Deniz, A., Korkmaz, Ç., Yiğit, M., Mor, N., Arslan, M.Ö., Vatansever, Z. (2021) "At çiftliklerinden toplanan sivrisinek (Diptera: Culicidae) türleri üzerine araştırmalar", 22. Parazitoloji Kongresi, SB-11, s.149, 11-15 Ekim 2021, Didim, Aydın, 2021 , Didim/Aydın, Türkiye, (Ekim 2021
Arslan, M.Ö., Mor, N., Bedir, H. (2021) "Türkiye’nin Kuzey Doğu’sunda kistik ekinokokkozis klinik ön tanılı hastalarda anti-Echinococcus granulosus antikorları seropozitifliği", 22. Parazitoloji Kongresi, PB-35, s.327, 11-15 Ekim 2021, Didim, Aydın, 2021 , Didim/Aydın, (Ekim 2021
Çiftçi, H., Mor, N., Karslı, E., Arslan, M.Ö. (2020) "Allerjik Semptomlarla Acil Servise Başvuran Hastalardaki Demodex Spp’nin Yaygınlığı", XVI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 7.Intercontinental Emergency Medicine ve 7. International Critical Care Congress , (pp. 573-575), Türkiye, (Kasım 2020
Karacalı, B., Mor, N. (2020) "Kars Yöresinde Düşük Yapmış, Düşük Öyküsü veya Ölü Doğum Öyküsü Bulunan Kadınlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Seroprevelansı ve Olası Risk Faktörlerinin Araştırılması", 2nd INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 214-215), Ankara, Türkiye, (Mart 2020
Demirci, F., Mor, N. (2020) "Kars Yöresindeki GebelerdeToxoplasma gondii: Seroprevalans ve Risk Faktörleri", 3nd International Hippocrates Congress onMedical and Health Sciences , Ankara, Türkiye, (Mart 2020
Sevgen, S.N., Mor, N. (2019) "SB85.Üniversite Öğrencilerinde Demodex spp.Yaygınlığının Araştırılması: Sağlık BilimleriFakültesi Örneği", 21. Parazitoloji Kongresi , (pp. 352), İzmir/Çeşme, Türkiye, (Ekim 2019 
Mor, N., Kızıltepe, Ş. (2019) "Kars İ̇lindeki Sığırlarda 2016 Yılında Kistik Ekinokokkozis’in Yaygınlığı ve Mevsimsel Dağılımı", 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences , (pp. 349-350), (Temmuz 2019
Taşçı, G.T., Gündüz, N., Aydın, N.P., Akça, A., Sarı, B., Arslan, M.Ö., Mor, N., Vatansever, Z. (2017) "SURVEYS ON HAEMOSPORIDIAN INFECTIONS OF GEESE", 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN , Almatı, Kazakistan, (Mayıs 2017
Mor, N., Erkılıç, E.E., Kırmızıgül, A.H., Öğün, M., Merhan, O. (2017) "An Investigation of Oxidative Stress and Total Sialic Acid Levels in Dogs Naturally Infested with Sarcoptes canis", I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress , (pp. 146-147), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., Mor, N., İrak, K. (2017) "Investigation on The Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Sheep And Goats in Siirt Province in Turkey", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) , (pp. 187), Budapest, Macaristan, (Ekim 2017
Taşçı, G.T., Ölmez, N., Aydın, N., Akça, A., Sarı, B., Arslan, M.Ö., Mor, N., Vatansever, Z. (2017) "Surveys on Haemosporidian Infections of Geese", 4th International VETIstanbul Group Congress , Almaty, Kazakistan, (Mayıs 2017
Taşçı, G.T., Vatansever, Z., Aydın, N., Ölmez, N., Akça, A., Arslan, M.Ö., Mor, N., Sarı, B. (2017) "Kars yöresinde kazlarda Trypanasoma türlerinin yaygınlığı vemoleküler karakterizasyonu", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , (pp. 343-344), Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2017
Mor, N., Allahverdi, T.D., Allahverdi, E., Tekdoğan, Ü.Y. (2017) "Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Polikliniklerine Başvuran Kistik Ekinokokkozis Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) , (pp. 599), Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2017
Aslan, B., Çelik, Ö.Y., Mor, N., İrak, K. (2017) "Investigation on the seroprevalence of toxoplasma gondii Infection in sheep and goats in siirt province in Turkey.", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). Budapest , Budapeşte, Macaristan, (Ekim 2017
Erkılıç, E.E., Mor, N., Babür, C., Kırmızıgül, A.H., Beyhan, Y.E. (2016) "Kars Yöresinde Kedilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması", 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, PB078 , (pp. 165), Erzurum, Türkiye, (Eylül 2016
Akça, A., Öziç, C., Mor, N. (2015) "Kars ilinde köpek dışkılarında Neospora caninum DNA sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu PZR ile araştırılması", 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. PB096, , (pp. 179), Erzurum, Türkiye, (Ekim 2015
Mor, N., Çelebi, B., Erkılıç, E.E., Babür, C., Kırmızıgül, A.H. (2015) "Kars Yöresindeki Kedilerde Bartonella henselae Enfeksiyonunun Seropozitifliğinin İlk Bildirimi", 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. PB079, s.166, , (pp. 166), Erzurum, Türkiye, (Ekim 2015
Mor, N., Akça, A. (2014) "A Six-Year Investigation of The Seropositivity of Toxoplasma gondii in Kars State Hospital Kars Turkey", New Challenges in The European Area: International Baku Forum of Young Scientists, , (pp. 168-170), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2014
Mor, N., Allahverdi, T.D., Anuk, T. (2014) "Kars ili Devlet Hastanesinde Kistik Ekinokokkozisin Son Beş Yıldaki Durumu", 7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, P:12 , (pp. 118), Ordu, Türkiye, (Eylül 2014
Deveci, H.A., Mor, N., Karapehlivan, M., Bozukluhan, K., Kaya, İ. (2013) "Neospora caninum ile Enfekte Köpek ve Sığırlarda Serum Paraoksanaz Aktivitesi Total Sialik Asit ve Yüksek Dansiteli Lipoprotein Düzeylerinin Belirlenmesi", 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, , (pp. 108-109), Kars, Türkiye, (Haziran 2013
Mor, N., Öğün, M., Deveci, H.A., Bozukluhan, K., Akça, A. (2013) "Neospora caninum ile Enfekte Köpek ve Sığırlarda Total Oksidan Antioksidan ve Nitrik Oksit Seviyelerinin Araştırılması", 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi , (pp. 200-201), Kars, Türkiye, (Haziran 2013
Demir, P., Mor, N., Taşçı, G.T., Tazegül, R. (2013) "Kars ilindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Düzeyleri", 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, PB109 , (pp. 241), Denizli, Türkiye, (Eylül 2013
Demir, P., Taşçı, G.T., Mor, N., Ayvazoğlu, C., Tazegül, R. (2013) "Sığır Yetiştiricilerinin Kistik Echinococcosis e İlişkin Bilgi Düzeyleri Kars İli Örneği", 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, PB122 , (pp. 249), Denizli, Türkiye, (Eylül 2013
Sarı, B., Mor, N., Gökçe, E., Arslan, M.Ö. (2013) "Kars Yöresinde İshalli Kuzularda Giardia Türlerinin Prevalansı", 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, PB133 , (pp. 257-258), Denizli, Türkiye, (Ekim 2013
Kırmızıgül, A.H., Mor, N., Babür, C., Erkılıç, E.E., Beyhan, Y.E. (2013) "Kars Yöresinde Kedilerde Sabin Feldman Boya Testi ile Anti Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması", 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, PB142, s. 265 , (pp. 265), Denizli, Türkiye, (Ekim 2013
Gökçe, G., Mor, N., Kırmızıgül, A.H., Bozukluhan, K., Erkılıç, E.E. (2013) "Kars Yöresindeki Koyunlarda Neospora caninum Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle Araştırılması", 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, PB136, s. 259 , (pp. 259-260), Türkiye, (Haziran 2013
Mor, N., Akça, A. (2012) "Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar Gruplar Arası Çalışma", 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 5-10 Eylül 2011, KARS. , (pp. 187), Türkiye, (Aralık 2012 
Mor, N., Akça, A. (2011) "SB4. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde Atık Nedeni Paraziter Hastalıklar Neosporosis", Aras Havzası I.Uluslararası Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 19-21 Mart 2011, Naxçıvan-Azerbaycan. , (pp. 27-33), Nahçıvan, Azerbaycan, (Mart 2011
Mor, N., Babür, C., Kılıç, S., Akça, A., Şahin, M. (2011) "Kars İlindeki Köpeklerde Toxoplasma gondii ve Brucella canis in Seroprevalansının Araştırılması", 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 5-10 Eylül 2011, KARS. P034, 217. , Kars, Türkiye, (Eylül 2011
Mor, N., Çelebi, Ö., Büyük, F., Demir, P. (2011) "Kars Yöresinde Abort Yapan İneklerde Neosporozis ve Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması ve Ekonomik Kayıbın Belirlenmesi", 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 5-10 Eylül 2011, KARS. , Kars, Türkiye, (Eylül 2011
Mor, N., Akça, A., Arslan, M.Ö. (2011) "Kars İlinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan İntestinal Parazitlerin Dağılımı", 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 5-10 Eylül 2011, KARS. , Türkiye, (Eylül 2011
Arslan, M.Ö., Sarı, B., Mor, N. (2007) "Kars İli ve Çevresinde Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması", XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. , (pp. 265), Kayseri, Türkiye, (Kasım 2007
Akça, A., Gökce, H.İ., Mor, N. (2007) "Kars Yöresi Sığır ve Koyunlarında Fasciola hepatica Seroprevalansının ELISA yöntemiyle Belirlenmesi", XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. , (pp. 231), Kayseri, Türkiye, (Ocak 2007
Akça, A., Mor, N. (2007) "Kars Yöresi sığırlarında Toxoplasma gondii Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi", XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. , (pp. 204), Kayseri, Türkiye, (Kasım 2007
Mor, N., Arslan, M.Ö. (2007) "Kars Yöresindeki Koyunlarda Toxoplasma gondii nin Seroprevalansı", XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri ve Ürgüp. , (pp. 203), Kayseri, Türkiye, (Kasım 2007 
Kayıt Yok
Mor, N. (2023) "SIĞIRLARDA NEOSPOROSİS", Kitap: VETERİNER BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ankara/Türkiye : İksadyayinevi  
Mor, N. (2020) "Toxoplasmosis", Kitap: Güncel Mikrobiyoloji Çalışmaları, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi  
Mor, N. (2020) "Dermotolojik Kökenli Enfeksiyonlarda Gizli Ajan: Demodex Spp", Kitap: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar - II, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Annals of Clinical Cytology and Pathology, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Microbiology & Experimentation, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF CASE REPORTS AND STUDIES, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2014
Üye, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2001-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Epidemological Studies upon Neospora caninum in Cattle and Dogs in theProvince of Kars Turkey A cross sectional Study
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
7 0 0 1 2 2 0 0 12
2
The Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cats from the Kars Region Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
5 0 0 5 1 1 0 0 12
3
Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Kistik Echinococcosis in Yaygınlığı Mevsimsel Dağılımı ve Ekonomik Önemi
Türkiye Parazitol. Derg.
3 0 0 4 1 2 0 0 10
4
Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine Gastrointestinal Yakınmalarla Başvuran Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
Türkiye Parazitol. Derg.
0 0 0 5 2 1 0 0 8
5
The Situation of Cystic Echinococcosis in Kars State Hospital for The Last Five Years
Türkiye Parazitoloji Dergisi
3 0 0 3 1 1 0 0 8
6
Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cattle in the Province of Kars, Turkey as Determined by ELISA
Journal of Animal and Veterinary Advances
6 0 0 1 0 0 0 0 7
7
The First Report of Seropositivity for Neospora caninum in Sheep from Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
4 0 0 0 1 1 0 0 6
8
Prevalence and Molecular Characterization of Haemosporidians in Domestic Geese: A New Focus of Haemosporidian Parasites, Kars Province, Northeastern Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
4 0 0 0 1 0 0 0 5
9
Seroprevalence of Fasciola hepatica infection in cattle and sheep in the province of Kars Turkey as determined by ELISA
Helminthologia
1 0 0 2 0 2 0 0 5
10
Retrospective Evaluation of Patients Diagnosed with Cystic Echinococcosis at Kafkas University Faculty of Medicine’s Surgical Outpatients Unit.
Türkiye Parazitoloji Dergisi
1 0 0 2 1 0 0 0 4
11
Seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep in Kars province
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
3 0 0 0 1 0 0 0 4
12
Kars ve Ankara yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
1 0 0 0 2 0 0 0 3
13
Kars Yöresinde Abort Yapan İneklerde Neosporozis ve Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması ve Ekonomik Kayıbın Belirlenmesi
1 0 0 0 0 2 0 0 3
14
The Investigation of Prevalence of Demodex spp. in University Students: The Case of the Faculty of Health Sciences
Türkiye Parazitoloji Dergisi
3 0 0 0 0 0 0 0 3
15
Parasitic Diseases of Urinary Tract
Middle Black Sea Journal of Health Science
1 0 0 2 0 0 0 0 3
16
Investigations on The Circulatory System Protozoa of Geese: Toxoplasma gondii
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 1 0 0 0 2
17
Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Kistik Ekinokokkozis e İlişkin Bilgi Düzeyleri Kars İli Örneği
F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.
0 0 0 0 0 1 0 0 1
18
Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.
0 0 0 0 1 0 0 0 1
19
Allerjik Semptomlarla Acil Servise Başvuran Hastalardaki Demodex Spp’nin Yaygınlığı
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2013) "İKİNCİLİK POSTER ÖDÜLÜ" Türkiye Parazitoloji Derneği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kafkas Üniversitesi
2007 - 2023 20
Atila Akça
Kafkas Üniversitesi
2007 - 2018 18
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2019 11
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2019 10
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2018 10
Kafkas Üniversitesi
2007 - 2018 9
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2021 8
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 6
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 6
Pınar Demir
Kafkas Üniversitesi
2011 - 2014 6
Cahit Babür
-
2011 - 2019 6
Kafkas Üniversitesi
2021 - 2023 5
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2018 5
Kafkas Üniversitesi
2014 - 2018 4
Turgut Anuk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2014 - 2023 4
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2019 3
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2024 3
Burçak Aslan Çelik
Siirt Üniversitesi
2017 - 2020 3
Yunus Emre Beyhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2013 - 2016 3
Ümit Yener Tekdoğan
Ardahan Üniversitesi
2016 - 2018 3
Özgür Yaşar Çelik
Siirt Üniversitesi
2017 - 2020 3
Kıvanç İrak
Siirt Üniversitesi
2017 - 2020 3
Bekir Çelebi
-
2012 - 2019 3
Şemistan Kızıltepe
-
2018 - 2021 3
Kafkas Üniversitesi
2021 2
-
2022 - 2023 2
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2023 2
Kafkas Üniversitesi
2021 - 2023 2
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 2
Kafkas Üniversitesi
2011 - 2012 2
Kafkas Üniversitesi
2011 - 2012 2
Kafkas Üniversitesi
2011 - 2012 2
Haci Ahmet Deveci
Gaziantep Üniversitesi
2013 2
Cemalettin Ayvazoğlu
Ardahan Üniversitesi
2013 - 2014 2
Erdoğan Uzlu
Kafkas Üniversitesi
2018 - 2024 2
Çağla Korkmaz
-
2021 2
Funda Demirci
-
2020 - 2021 2
Gürbüz Gökçe
-
2013 - 2015 2
Reşat Tazegül
-
2013 2
Sinem Naz Sevgen
-
2019 2
Tazegül Reşat
-
2014 2
-
2021 1
Kafkas Üniversitesi
2015 1
Kafkas Üniversitesi
2013 1
Kafkas Üniversitesi
2013 1
Kafkas Üniversitesi
2013 1
Halil İbrahim Gökce
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2007 1
Nalan Yıldırım Doğan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2019 1
Bahar Kulu
Başkent Üniversitesi
2008 1
Aysel Ekinci
-
2021 1
Coşkun Aydın
-
2021 1
Murat Bağcıoğlu
Kafkas Üniversitesi
2016 1
Mesut Yiğit
-
2021 1
Emre Karslı
Kafkas Üniversitesi
2020 1
Taraneh Öncel
-
2021 1
Handan Çiftçi
Kafkas Üniversitesi
2020 1
Selçuk Kılıç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2011 1
Bedri Burak Sucu
-
2023 1
Ufuk Erol
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2021 1
Şemistan Kızıltepe
Iğdır Üniversitesi
2024 1
Hakan Yeşilöz
-
2021 1
Gürbüz Gökçen
Marmara Üniversitesi
2018 1
Ayşen Beyazıt
-
2021 1
Bahtım Karacalı
-
2020 1
Çağlar Okulmuş
-
2024 1
Funda Altınöz
-
2021 1
Halil İbrahim Gökçe
-
2014 1
Mesut Şenel
-
2021 1
Seçil Yalçın
-
2019 1
Selim Tuncer
-
2021 1
Zekai Bastem
-
2021 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
264.
55639 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
264.
39502 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
7.
79 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55639
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39502
YÖKSİS Bilim Alanı Tıbbi Parazitoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji) 79
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 76 55 24 160 192 115 45 25 59 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 864 . 853 . 919 . 772 . 728 . 808 . 984 . 911 . 779 . 264 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 864 . 853 . 919 . 772 . 728 . 808 . 984 . 911 . 779 . 264 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 33 . 31 . 45 . 13 . 12 . 27 . 44 . 47 . 43 . 7 .
Toplam Yayın 5 2 6 5 7 6 6 2 4 1
Toplam Makale 2 2 0 5 5 1 1 1 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Toplam Bildiri 3 0 6 0 2 3 5 1 2 0
Makale (SCI) 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 4 0 1 3 5 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri