img

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ALAN

  • Veteriner Fakültesi
  • Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
  • Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Üretimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
5
Atıf
0
h-index
0
Proje
2
WoS
Yayın
1
Atıf
13
h-index
0
Google Scholor
Yayın
10
Atıf
35
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Dr), 2018, 2023
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 2008, 2014
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Dr), 2018, 2023
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 2008, 2014
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Veteriner Gıda Hijyeni ve Üretimi
2024-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üniversite Yemekhanesinde Tüketime Sunulan Ticari Yoğurtların Mikrobiyolojik ve Fiziko-Kimyasal Kalitelerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Potasyum Sorbat, Nisin ve Lizozim Kullanımının Şavak Salamura Beyaz Peynirlerin Raf Ömrü Üzerine Etkisi. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Kayıt Yok
AKGÖL, M., ALAN, S., ÖKSÜZTEPE, G. (2023) "Elazığ'da Açık Olarak Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 37 (3) pp. 209-216 [TR Dizin]   
AKGÖL, M., ALAN, S., ÖKSÜZTEPE, G. (2023) "Elazığ'da Tüketime Sunulan Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 37 (2) pp. 114-121 [TR Dizin]   
BİLGEHAN, G., ÖKSÜZTEPE, G., İNCİLİ, G., AKGÖL, M., ALAN, S. (2021) "Şavak Taze Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes veSalmonella spp. Varlığının Araştırılması", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 35 (3) pp. 131-135 [TR Dizin]   
Incili, G.K., Akgol, M., Aydemir, M.E., ALAN, S., Mutlu, M., Ilhak, O.I., Oksuztepe, G. (2020) "Fate of Listeria monocytogenes and Salmonella Typhimurium in homemade marinade and on marinated chicken drumsticks, wings and breast meat", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 134 (0) [ESCI] DOI    
AYDEMİR, M.E., MUTLU, M., ÖKSÜZTEPE, G., ALAN, S., İNCİLİ, G.K. (2019) "Elazığ'da Satılan Hellim Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (2) pp. 139-146 [TR Dizin]    
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Gülsüm ÖKSÜZTEPE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2023 4
Selçuk ALAN
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
2019 - 2023 4
Müzeyyen AKGÖL
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2023 3
Mehmet Emin Aydemir
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020 2
Muhsin MUTLU
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
2019 - 2020 2
Gökçe BİLGEHAN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2021 1
Gökhan İNCİLİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2021 1
Gökhan Kürşad İNCİLİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2019 1
Gokhan Kursad Incili
-
2020 1
Gulsum Oksuztepe
-
2020 1
Muzeyyen Akgol
-
2020 1
Osman Irfan Ilhak
-
2020 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri