img

Prof. Dr. Zati VATANSEVER

  • Veteriner Fakültesi
  • Klinik Öncesi Bilimler
  • Veterinerlik Parazitolojisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
120
Atıf
1091
h-index
22
Proje
34
WoS
Yayın
53
Atıf
1104
h-index
22
Scopus
Yayın
57
Atıf
1236
h-index
23
Google Scholor
Yayın
98
Atıf
2671
h-index
31
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (Dr), 1990, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1984, 1989
Araştırma Alanları
,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi (Dr), 1990, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1984, 1989
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 85, Bahar, 2000
Bulgarca
Çalıştay, CCHFVaccine 2nd workshop, Sivas, Türkiye, 21-06-2019, 23-06-2019
Çalıştay, Regional Training Course on Collection, Sorting, Storage and Identification of the Most Important Ve, Ankara, Türkiye, 01-07-2019, 12-07-2019
Çalıştay, Regional training on vector identification and surveillance, NoviSad, Sırbistan, 16-09-2019, 19-09-2019
Kurs, Mesul Müdür Eğitimi, Antalya, Türkiye, 09-05-2016, 13-05-2016
Sertifika, Mesul Müdür Eğitimi, Antalya, Türkiye, 21-11-2016, 26-11-2016
Araştırma, Tokat ilinde sığırlarda kenelere karşı ilaçlama çalışmaları, Tokat merekz ve ilçelerine bağlı 134 köy, Tokat, 10-04-2015, 31-07-2015
Çalıştay, Risk Assessment of Crimean Congo Haemorrhagic Fever in Western Europe, Central Veterinary Institute, Wageningen, Hollanda, 23-05-2012, 24-05-2012
[UAK] Sağlık Bilimleri Veterinerlik Parazitolojisi
[UAK] Sağlık Bilimleri Veteriner Parazitolojisi
2008-, Profesör, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veterinerlik Parazitolojisi, Türkiye
2007-2008, Doçent, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Türkiye
1989-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Türkiye
2017-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Kafkas Üniversitesi, Türkiye
Reşat Tazegül, Doktora, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde sığırlarda Babesia ve Theileria türlerinin yayılışının moleküler yöntemler ile araştırılması, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mesut Yiğit, Doktora, Sivas yöresinde Hyalomma marginatum'un bazı ekolojik ve konak özellikleri ile kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı epidemiyolojisindeki öneminin araştırılması, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hilal Bedir, Doktora, Aras Havzası'ndaki sivrisinek (Diptera: Culicidae) türlerinin konak tür tercihlerinin Reverse Line Blotting tekniği ile tespit edilmesi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2019-2020, Veteriner ve Tıbbi Entomoloji, Lisans
2015-2016, Tıbbi Entomoloji, Lisans
2014-2015, Tıbbi Entomoloji, Lisans
2012-2013, Tıbbi Entomoloji, Lisans
2010-2011, Tıbbi Entomoloji, Lisans
Kayıt Yok
Pipeline for Rapid Diagnostics of Emergency Transboundary Infectious Diseases (PREPARE-TID, 101137132) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2024
Iğdır İli Mezbahalarına Kesime Getirilen Mandalarda Kene Kaynaklı Patojenlerin (Babesia, Theileria, Anaplasma ve Ehrlichia) Moleküler Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2025
Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde Bulunan Kars, Ardahan ve Iğdır İllerinde Köpeklerde Acanthocheilonemiosis, Dirofilariosis ve Leishmaniosis Enfeksiyonlarının Moleküler Prevalansı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2024
US-UK Collab: Modelling reassortment at the cellular, clinical, and phylogenetic level in emerging Bunyaviruses (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2022
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin Kuzeyindeki Geçiş Habitatları Boyunca Yayılım Gösteren Dermacentor Marginatus Kenelerinin Popülasyon Genetiğinin ve Taşıdıkları Kene Kaynaklı Mikroorganizmaların Araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2021
Epidemiological Analysis of CCHFv Strains in Turkey and Assessment of the Utility of Non-invasive Samples to Diagnostics (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2020-2023
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde Bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Dağılım ve Mevsimsel Dinamizmleri Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2021
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesin'nde Kum Sineği (Diptera: Psychodidae: Phlebotominea) Türlerinin Dağılımı ve Mevsimsel Dinamizlerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018
İstilacı Vektör Türlerden Aedes aegypti ve Aedes albopictus’xxun Türkiye’xxdeki Dağılım Alanlarının ve Vektörlük Durumlarının Araştırılarak Etkin Kontrol Stratejilerinin Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2021
European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents (VectorNet) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2018
Crimean Congo Haemorrhagic Fever Vaccine (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2017
Understanding pathogen, livestock, environment interactions involving bluetongue virus. PALE-Blu (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2017-2023
Babesia Canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyelerinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
European network for sharing data on the geographic distribution of arthropodvectors, transmitting human and animal disease agents. (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
Dermacentor Reticulatus (Fabricius,1794) ve Hyalomma Marginatum (Koch,1844)'un İn Vitro Koşullarda Beslenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2020
Aras Vadisi'nden Toplanmış Sivrisinek Türlerinde Dirofilaria İmmitis Ve Dirofilaria Repens'in Multipleks Polimeraz Zincir Yöntemi İle Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2019
European Network for Sharing Data on the Geographic Distribution of Arthropod VectorsTransmitting Human and Animal Disease Agents (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2015-2016
Kazlarda Dolaşım Sistemi Protozoonları Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2018
Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Kars Platosunda Sığırlarda Hypodermosis Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Aras Vadisi nde Bulunan Sivrisinek Türlerinin Konak Tür Tercihlerinin PZR Reverse Line Blootting Yöntemi İle Tespit Edilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2014-2015
VectorNet A European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors transmitting human and animal disease agents (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2014-2018
Biology and control of vector borne infections in Europe EDENext (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2011-2015
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi Moleküler Karakterizasyonu Antijen ELISA Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2010-2018
International Network for Capacity Building for the Control of Emerging Viral Vector Borne Zoonotic Diseases ARBO ZOONET (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2008-2012
Molecular characterization of Latin American and Mediterranean Babesia bovis and Babesia bigemina strains and its application for the development of improved control strategies (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2005-2009
Soğırlarda Bulunan Theileria ve Babesi Türlerinin Reverse Line Blotting Tekniği ile Eşzamanlı Teşhisi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici
Zoonotik Etkenlerin Vektör Kenelerde Saptanması Risk Haritalarının Oluşturulması ve Lyme Hastalığı Takibi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Evcil Hayvanlarda ve Kenelerde Borrelia burgdorferi Prevalansı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Babesiosiosis in Epidemiyolojisi ve Zoonotik Önemi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Türkiye de Tropikal Theileriosis Üzerinde Araştırmalar (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
ICTTD 3 Integrated Consortium on Ticks and Tick borne Diseases (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Theileria annulata macroschizont infected cells in vaccination (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Mechanisms of Pathogenesis and Immunity in Tropical Theileriosis (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Studies on Tropical Theileriosis in Turkey (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Kayıt Yok
Tasci, G.T., Aydin, N., ÖLMEZ, N., Yigit, M., Isik, M.E., VATANSEVER, Z. (2024) "Prevalence and Molecular Characterization of Tick-Borne Pathogens in Dogs in Northeast Anatolia Region, Turkiye br", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 30 (2) pp. 161-170 [ESCI] DOI    
Deniz, A., Korkmaz, C., Bedir, H., VATANSEVER, Z., Ekinci, A.I., Sezer, O., Erol, U., Tuncer, S. (2023) "Host Preferences of Vector Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides Latreille) Species in Turkiye", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 29 (1) [SCI] DOI       
Bati, Y.U., Merhan, O., Aydin, N., Akyüz, E., Sezer, M., Erkiliç, E.E., Vatansever, Z., Kirmizigül, A.H. (2023) "Serum Neopterin and Procalcitonin Levels in Dogs Naturally Infested with Sarcoptes canis", Veterinary Sciences and Practices, 18 (1) pp. 31-34 DOI   
Deniz, A., Korkmaz, C., Bedir, H., Vatansever, Z., İtik, A.E., Sezer, O., Erol, U., Tuncer, S. (2023) "Host Preferences of Vector Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides Latreille) Species in Türkiye", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 29 (1) pp. 63-69 [SCI Expanded] DOI  
Çanakoğlu, N., Berber, E., Tonbak, Ş., Aktaş, M., Vatansever, Z., Özdarendeli, A. (2022) "The Seroprevalence of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Wild and Domestic Animals: An Epidemiological Update for Domestic Animals and First Seroevidence in Wild Animals from Turkiye", Veterinary Sciences MDPI, 9 (0) [SCI] DOI   
Aydın, N., Vatansever, Z., Arslan, M.Ö. (2022) "Molecular Epidemiology of Babesia and Theileria Species in Sheep in Kars Region of Turkey", Turkiye Parazitol Derg, 46 (0) [TR Dizin] DOI       
Bedir, H., Demirci, B., Vatansever, Z. (2022) "Host-Feeding Patterns of Mosquito Species in Aras Valley, Turkey", Gazi Entomolojik Arastirmalar Dernegi, 24 (3) [TR Dizin] DOI        
Bilbija, B., Spitzweg, C., Papousek, I., Földvari, G., Mullet, M., Ihlow, F., Sprong, H., Krizova, C.C., Anisimov, N., Belova, O.A., Bonnet, S.I., Bichkova, E., Czutowska, A., Duscher, G.G., Fonville, M., Kahl, O., Karbowiak, G., S.Kholodilov, I., Kiewra, D., Krčmar, S., Kumisbek, G., Livanova, N., Majláth, I., Manfredi, M.T., Mihalca, A.D.D., Miró, G., Moutailler, S., Nebogatkin, I.V., Tomanović, S., Vatansever, Z., Yakovich, M., Zanzani, S., Široký, P. (2022) "Dermacentor reticulatus -- a tick on its way from glacial refugia to a panmictic Eurasian population", International Journal for Parasitology, 0 (0) [Scopus] DOI        
Demirci, B., Bedir, H., Taşçı, G.T., Vatansever, Z. (2021) "Potential Mosquito Vectors of Dirofilaria immitis and Dirofilaira repens (Spirurida: Onchocercidae) in Aras Valley, Turkey", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 58 (2) pp. 906-912 [SCI Expanded] Link DOI        
Kar, S., Akyıldız, G., Güven, E., Bente, D., Vatansever, Z. (2021) "Monthly infestation characteristics of ticks on cattle in Thrace, a Crimean Congo hemorrhagic fever-endemic area of Turkey", PARASITOLOGY RESEARCH, 120 (10) pp. 3395-3404 [SCI] Link DOI        
Akyıldız, G., Bente, D., Keleş, A.G., Vatansever, Z., Kar, S. (2021) "High prevalence and different genotypes of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus genome in questing unfed adult Hyalomma marginatum in Thrace, Turkey", Ticks and Tick-Borne Diseases, 12 (2) [SCI] Link        
Akyıldız, G., Güven, E., Tüfek, H., Bente, D., Vatansever, Z., Kar, S. (2021) "Monthly dynamics of the cold-adapted one-host biological north form of Hyalomma scupense under the influence of the warm summer subtype of the Mediterranean climate in Turkey", PARASITOLOGY INTERNATIONAL, 85 (0) [SCI Expanded] Link DOI        
Orkun, Ö., Vatansever, Z. (2021) "Rediscovery and first genetic description of some poorly known tick species: Haemaphysalis kopetdaghica Kerbabaev, 1962 and Dermacentor raskemensis Pomerantzev, 1946", TICKS AND TICK-BORNE DISEASES, 12 (4) [Scopus] Link DOI        
Mignotte, A., Garros, C., Gardès, L.G., Balenghien, T., Duhayon, M., Rakotoarivony, I., Tabourin, L.T., Poujol, L., Mathieu, B., Ibañez-Justicia, A., Deniz, A., Cvetkovikj, A., Purse, B.V., Ramilo, D.W., Stougiou, D., Werner, D., Pudar, D.P., Petrić, D., Veronesi, E., Jacobs, F., Kampen, H., Fonseca, I.P.D., Lucientes, J., Navarro, J., Puente, J.M.D.L., Stefanovska, J., Searle, K.R., Khallaayoune, K., Culverwell, C.L., Larska, M., Bourquia, M., Goffredo, M., Bisia, M., England, M., Robin, M., Quaglia, M., Miranda-Chueca, M.Á., Bødker, R., Estrada-Peña, R., Carpenter, S., Tchakarova, S., Boutsini, S., Sviland, S., Schäfer, S.M., Ozoliņa, Z., Segliņa, Z., Vatansever, Z., Huber, K. (2020) "The tree that hides the forest: cryptic diversity and phylogenetic relationships in the Palaearctic vector Obsoletus/Scoticus Complex (Diptera: Ceratopogonidae) at the European level", Parasites & Vectors, 13 (265) [Scopus] DOI        
Kırmızıgül, A.H., Erkılıç, E.E., Merhan, O., Öğün, M., Ölmez, N., Taşçı, G.T., Vatansever, Z. (2020) "The Serum Amyloid-A, Haptoglobin, Ceruloplasmin and Albumin Levels in Dogs Which are Infected with Babesia canis", Kocatepe Veterinary Journal, 13 (2) pp. 219-223 [TR Dizin] Link DOI      
Batı, Y.U., Merhan, O., Aydın, N., Sezer, M., Akyüz, E., Erkılıç, E.E., Vatansever, Z., Kırmızıgül, A.H. (2020) "The Serum Amyloid-A, Haptoglobin, Ceruloplasmin and Albumin Levels in Dogs Which are Infected with Babesia canis", Kocatepe Veterinary Journal, 13 (2) [TR Dizin] DOI  
Mignotte, A., Garros, C., Gardes, L., Balenghien, T., Duhayon, M., Rakotoarivony, I., Tabourin, L., Poujol, L., Mathieu, B., Ibanez-Justicia, A., Deniz, A., Cvetkovikj, A., Purse, B.V., Ramilo, D.W., Stougiou, D., Werner, D., Pudar, D., Petric, D., Veronesi, E., Jacobs, F., Kampen, H., Fonseca, I.P.D., Lucientes, J., Navarro, J., Puente, J.M.L., Stefanovska, J., Searle, K.R., Khallaayoune, K., Culverwell, C.L., Larska, M., Bourquia, M., Goffredo, M., Bisia, M., England, M., Robin, M., Quaglia, M., Miranda-Chueca, M.A., Bodker, R., Estrada-Pena, R., Carpenter, S., Tchakarova, S., Boutsini, S., Sviland, S., Schafer, S.M., Ozolina, Z., Seglina, Z., VATANSEVER, Z., Huber, K. (2020) "The tree that hides the forest: cryptic diversity and phylogenetic relationships in the Palaearctic vector Obsoletus/Scoticus complex (Diptera: Ceratopogonidae) at the European level (vol 13, pg 265, 2020)", PARASITES & VECTORS, 13 (1) DOI   
Mertens, M., Vatansever, Z., Tordo, N., Pourquier, P., Groschup, M.H. (2018) "A novel double-antigen sandwich ELISA for the species-independent detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus-specific antibodies", ANTIVIRAL RESEARCH, 151 (0) pp. 24-26 [SCI Expanded] Link DOI        
Taşçı, G.T., Vatansever, Z., Aydın, N., Ölmez, N., Akça, A., Arslan, M.Ö., Mor, N., Sarı, B. (2018) "Prevalence and Molecular Characterization of Trypanosoma spp.in Domestic Geese (Anser anser domesticus) from the North-East Anatolia Region of Turkey", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 24 (4) pp. 539-543 [Scopus] Link DOI        
Hoch, T., Breton, E., Vatansever, Z. (2018) "Dynamic Modeling of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) Spread to Test Control Strategies", Journal of Medical Entomology, 55 (0) pp. 1124-1132 [SCI] Link DOI        
Taşçı, G.T., Mor, N., Sarı, B., Aydın, N., Gündüz, N., Arslan, M.Ö., Vatansever, Z., Akça, A. (2018) "Kazlarda dolaşım sistemi protozoonları üzerine araştırmalar: Toxoplasma gondii.", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi veteriner fakültesi Dergisi, 3 (1) pp. 17-23 DOI     
Taşçı, G.T., Sarı, B., Aydın, N.P., Vatansever, Z., Ölmez, N., Akça, A., Arslan, M.Ö. (2018) "Epidemiological survey and economic significance of bovine hypodermosis on the Kars Plateau in the Northeast Anatolia Region of Turkey", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 42 (4) pp. 277-284 [Scopus] Link DOI        
Taşçı, G.T., Ölmez, N., Aydın, N.P., Akça, A., Sarı, B., Arslan, M.Ö., Mor, N., Vatansever, Z. (2018) "Prevalence and Molecular Characterization of Haemosporidians in Domestic Geese: A New Focus of Haemosporidian Parasites, Kars Province, Northeastern Turkey", Israel Journal of Veterinary Medicine, 73 (2) pp. 33-42 [Scopus] Link       
Taşçı, G.T., Vatansever, Z., Aydın, N., Ölmez, N., Akça, A., Arslan, M.Ö., Mor, N., Sarı, B. (2018) "Prevalence and Molecular Characterization of Trypanosoma spp. in Domestic Geese (Anser anser domesticus) from the North-East Anatolia Region of Turkey", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24 (4) [SCI Expanded] DOI  
Estrada-Pena, A., D’Amico, G., Palomar, A.M., Dupraz, M., Fonville, M., Heylen, D., Habela, M.A., Hornok, S., Lempereur, L., Madder, M., Nuncio, M.S., Otranto, D., Pfaffle, M., Plantard, O., Santos-Silva, M.M., Sprong, H., Vatansever, Z., Vial, L., Mihalca, A.D. (2017) "A comparative test of ixodid tick identification by a network of European researchers", TICKS AND TICK-BORNE DISEASES, 8 (4) pp. 540-546 [Scopus] DOI         
Gökdoğan, O., Çakabay, T., Baran, H., Karabulut, B., Taşdemir, C., Vatansever, Z. (2016) "Otoacariasis demographic and clinical outcomes of patients with ticks in the ear canal", Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 82 (4) pp. 416-421 [Scopus] DOI        
Mertens, M., Schuster, I., Sas, M.A., Vatansever, Z., Huıbalek, Z., Güven, E., Deniz, A., Georgiev, G., Peshev, R., Groschup, M.H. (2016) "Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Bulgaria and Turkey", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 16 (9) pp. 619-623 [Scopus] Link DOI        
Hoch, T., Breton, E., Josse, M., Deniz, A., Guven, E., VATANSEVER, Z. (2016) "Identifying main drivers and testing control strategies for CCHFV spread (vol 68, pg 347, 2016)", EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY, 68 (3) pp. 361-361 DOI   
Mertens, M., Vatansever, Z., Mrenoshki, S., Krstevski, K., Stefanovska, J., Djadjovski, I., Cvetkovikj, I., Farkas, R., Schuster, I., Donnet, F., Comtet, L., Tordo, N., Ben, M.M., Balkema-Buschmann, A., Mitrov, D., Groschup, M.H. (2015) "Circulation of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Revealed by Screening of Cattle Sera Using a Novel Enzyme linked Immunosorbent Assay", PLOS Neglected Tropical Diseases, 9 (3) p. 3519 [Scopus] Link DOI        
Hoch, T., Breton, E., Josse, M., Deniz, A., Güven, E., Vatansever, Z. (2015) "Identifying main drivers and testing control strategies for CCHFV spread", Experimental and Applied Acarology, 68 (3) pp. 347-359 [Scopus] Link DOI        
Kar, S., Akyildiz, G., Yılmazer, N., Sahibi, T., Keleş, A.G., Vatansever, Z. (2015) "External morphological anomalies in ixodid ticks from Thrace Turkey", Experimental and Applied Acarology, 67 (3) pp. 457-466 [Scopus] Link DOI        
Mertens, M., Vatansever, Z., Mrenoshki, S., Kritevski, K., Stefanovska, J., Djadjovski, I., Svetkovkj, I., Farkas, R., Schuster, I., Donnet, F., Comtet, L., Tordo, N., Mehlia, M.B., Belkema-Bushman, A., Mitrov, D., Groshup, M. (2015) "Circulation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Revealed by Screening of Cattle Sera Using a Novel Enzyme-linked Immunosorbent Assay", PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES, 9 (3) [SCI] DOI  
Aktaş, M., Vatansever, Z., Özübek, S. (2014) "Molecular evidence for trans stadial and transovarial transmission of Babesia occultans in Hyalomma marginatum and Rhipicephalus turanicus in Turkey", Veterinary Parasitology, 204 (0) pp. 369-371 [Scopus] Link DOI        
İnci, A., Yazar, S., Tunçbilek, A.Ş., Canhilal, R., Doğanay, M., Aydın, L., Vatansever, Z., Aktaş, M., Özdarendeli, A., Özbel, Y., Yıldırım, A., Düzlü, Ö. (2013) "Vectors and Vector Borne Diseases in Turkey", Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 0 (0) [Scopus]        
Güven, E., Beckstead, R.B., Kar, S., Vatansever, Z., Karaer, K.Z. (2013) "Molecular identification of Eimeria species of broiler chickens in Turkey", Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 0 (0) [Scopus]        
Gökçe, E., Kırmızıgül, A.H., Taşçı, G.T., Uzlu, E., Gündüz, N., Vatansever, Z. (2013) "First Clinical and Parasitological Detection of Babesia canis canis in Dogs from Turkey", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19 (4) pp. 717-720 [Scopus] Link        
İnci, A., Yazar, S., Tunçbilek, A., Canhilal, R., Doğanay, M., Aydın, L., Aktaş, M., Vatansever, Z., Özdarendeli, A., Özbel, Y., Yıldırım, A., Düzlü, Ö. (2013) "VectorsandVector-Borne DiseasesinTurkey", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60 (4) [SCI Expanded]  
Gökçe, E., Kırmızıgül, A.H., Taşçı, G.T., Uzlu, E., Ölmez, N., Vatansever, Z. (2013) "Türkiye'de köpeklerde Babesia canis canis'in klinik ve parazitolojik olarak ilk tespiti", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (4) [SCI Expanded]   
Güven, E., Beckstead, R., Kar, S., Vatansever, Z., Karaer, K.Z. (2013) "Molecular identification of Eimeria species of broiler chickens in Turkey", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60 (4) [SCI Expanded]  
Pena, A.E., Jameson, L., Medlock, J., Vatansever, Z., Tishkova, F. (2012) "Unraveling the Ecological Complexities of Tick Associated Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus Transmission A Gap Analysis for the Western Palearctic", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 12 (9) p. 743752 [Scopus] DOI        
Estrada-Pena, A., Jameson, L., Medlock, J., Vatansever, Z., Tishkova, F. (2012) "Unraveling the Ecological Complexities of Tick-Associated Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Transmission: A Gap Analysis for the Western Palearctic", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 12 (9) p. 752 [SCI] DOI  
Köksal, İ., Yilmaz, G., İskender, S., Arslan, M., Ilknur, Y., Aksoy, F., Vatansever, Z. (2011) "The First Crimean Congo Hemorrhagic Fever Case in the Winter Season from Turkey", Intervirology, 54 (3) pp. 144-145 [Scopus] Link DOI        
Güneş, T., Poyraz, Ö., Vatansever, Z. (2011) "Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks Collected from Humans Livestock and Picnic Sites in the Hyperendemic Region of Turkey", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11 (10) pp. 1411-1416 [Scopus] Link DOI        
Keleş, A.G., Midilli, K., Ergönül, M.Ö., Alp, H.G., Vatansever, Z., İyisan, S., Cerit, Ç., Estrada-Peña, A., Bilgiç, D.N., Eryar, S.D., Akın, A. (2011) "Crimean Congo Hemorrhagic Fever in European Part of Turkey Genetic Analysis of the Virus Strains from Ticks and a Seroepidemiological Study in Humans", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11 (6) pp. 747-752 [Scopus] Link DOI        
Aktaş, M., Vatansever, Z., Altay, K., Aydın, M.F., Dumanlı, N., Çelik, A.K. (2011) "Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum in Ixodes ricinus from Turkey", TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, 0 (0) [Scopus]        
Keleş, A.G., Midilli, K., Ergönül, M.Ö., Ergin, S., Alp, H., Vatansever, Z., Selma, İ., Cerit, Ç., Yılmaz, G., Altaş, K., Estrada-Pena, A. (2011) "Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in European Part of Turkey: Genetic Analysis of the Virus Strains from Ticks and a Seroepidemiological Study in Humans", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 11 (6) p. 752 [SCI] DOI  
Güneş, T., Poyraz, Ö., Vatansever, Z. (2011) "Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks Collected from Humans, Livestock, and Picnic Sites in the Hyperendemic Region of Turkey", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 11 (10) p. 1416 [SCI] DOI  
Sakarya, Y., Kar, S., Tanyuksel, M., Karaer, K.Z., Babur, C., Vatansever, Z. (2010) "Detection of Cryptosporidium spp in Humans and Calves Through NestedPCR and Carbol Fuchsin Staining Methods in Ankara Turkey", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 16 (6) pp. 977-980 [Scopus]          
Gargili, A., Kar, S., Yılmazer, N., Cigdem, C., Tamer, Z.G.S., Alp, H.G., Vatansever, Z. (2010) "Evaluation of Ticks Biting Humans in Thrace Province Turkey", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 16 (0) pp. 141-146 [Scopus]       
Pena, A.E., Vatansever, Z., Keleş, A.G., Ergönül, M.Ö., Bayburt, B. (2010) "The trend towards habitat fragmentation is the key factor driving the spread of Crimean Congo haemorrhagic fever", Epidemiology and Infection, 138 (8) pp. 1194-1203 [Scopus] Link DOI        
Estrada-Pena, A., Vatansever, Z., Keleş, A.G., Ergönül, M.Ö. (2010) "The trend towards habitat fragmentation is the key factor driving the spread of Crimean-Congo haemorrhagic fever", EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, 138 (8) p. 1203 [SCI] DOI  
Pena, A.E., Vatansever, Z., Keleş, A.G., Buzğan, T. (2009) "An early warning system for Crimean Congo haemorrhagic fever seasonality in Turkey based on remote sensing technology", Geospatial Health, 0 (0) [Scopus]        
Ahmed, J., Bouloy, M., Ergönül, Ö., Fooks, A., Paweska, J., Chevalier, V., Dorsten, C., Moorman, R., Tordo, N., Vatansever, Z., Calistri, P., Estradapena, A., Mirazimi, A., Unger, H., Yin, H., Seitzer, U. (2009) "International network for capacity building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases ARBO ZOONET", Eurosurveillance, 0 (0) [Scopus]        
Keleş, A.G., Kar, S., Yılmazer, N., Ergönül, M.Ö., Vatansever, Z. (2009) "Different Abundances of Human Biting Ticks in Two Neighboring Provinces in Turkey", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 0 (0) [Scopus] Link DOI       
İnci, A., İça, A., Yıldırım, A., Vatansever, Z. (2008) "Epidemiology of tropical theileriosis in the Cappadocia region", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 32 (1) pp. 57-64 [Scopus]        
Gökçe, H.İ., Genç, O., Akca, A., Vatansever, Z., Unver, A., Erdogan, H.M. (2008) "Molecular and serological evidence of Anaplasma phagocytophilum infection of farm animals in the Black Sea Region of Turkey", Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3) pp. 281-292 [Scopus] Link DOI        
Vatansever, Z., Keleş, A.G., Aysul, N., Şengöz, G., Estrada-Peña, A. (2008) "Ticks biting humans in the urban area of Istanbul", Parasitology Research, 102 (3) pp. 551-553 [Scopus] Link DOI        
Sungur, T., Kar, S., Güven, E., Aktaş, M., Karaer, Z., Vatansever, Z. (2008) "Detection of Cryptosporidium spp. in feces with nested PCR and carbol fuchsin staining method", Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, 32 (4) pp. 305-308   
İça, A., Vatansever, Z., Yıldırım, A., Düzlü, Ö., İnci, A. (2007) "Investigation of ovine blood protozoa by reverse line blotting in the Kayseri region", Parassitologia, 49 (90) [AHCI]   
Estrada-Peña, A., Vatansever, Z., Keleş, A.G., Ergönül, M.Ö., Jongejan, F., Atasever, G. (2007) "Modeling the Spatial Distribution of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Outbreaks in Turkey", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 7 (4) pp. 667-678 [Scopus] Link DOI       
İça, A., İnci, A., Vatansever, Z., Karaer, K.Z. (2007) "Status of tick infestation of cattle in the Kayseri region of Turkey", Parasitology Research, 101 (0) pp. 167-169 [Scopus] Link DOI        
İça, A., Vatansever, Z., Yıldırım, A., Düzlü, Ö., İnci, A. (2007) "Detection of Theileria and Babesia species in ticks collected from cattle", Veterinary Parasitology, 148 (2) pp. 156-160 [SCI] Link DOI        
İnci, A., İça, A., Yıldırım, A., Vatansever, Z., Çakmak, A., Sarıözkan, S., Çam, Y. (2007) "Economical impact of tropical theileriosis in the Cappadocia region of Turkey", Parasitology Research, 101 (0) pp. 171-174 [Scopus] Link DOI        
Whitehouse, C., Hottel, H., Vatansever, Z., Deniz, A., Ergönül, M.Ö., Paragas, J., Wasieloski, L.P., Kondig, J.P. (2006) "First molecular detection of crimean congo hemorrhagic fever virus in ticks from Turkey", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, 75 (5) pp. 274-275 [Scopus]      
Sevgili, M., Babür, C., Nalbantoğlu, A.S., Karaş, G., Vatansever, Z. (2005) "Determination of Seropositivity for Toxoplasma gondiiin Sheep in anl urfa Province", Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, 29 (0) pp. 107-11 [Scopus]        
(2005) "Sığırlarda tropikal theileriosis üzerine epidemiyolojik araştırmalar", Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 16 (1) pp. 43-56   
Sayin, F., Nalbantoğlu, A.S., Karaer, K.Z., Çakmak, A., Dinçer, Ş., Vatansever, Z., İnci, A., Yukarı, B.A. (2004) "Studies on tropical theileriosis in Turkey 5 Studies on various numbersof attenuated vaccine cells used in cattle against tropical theileriosis", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 28 (6) pp. 963-971 [Scopus]        
Sayin, F., Dinçer, S., Karaer, K.Z., Çakmak, A., İnci, A., Yukarı, B.A., Eren, H., Vatansever, Z., Yıldırım, K. (2003) "Studies on the Epidemiology of Tropical Theileriosis Theileria annulata Infection in Cattle in Central Anatolia Turkey", Tropical Animal Health and Production, 35 (6) pp. 521-539 [Scopus] Link DOI        
Sayın, F., Karaer, K.Z., Dincer, Ş., Çakmak, A., İnci, A., Yukarı, B.A., Eren, H., Vatansever, Z. (2003) "A comparison of susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata", Veterinary Parasitology, 113 (2) pp. 115-121 [Scopus] Link DOI        
Nalbantoğlu, A.S., Vatansever, Z., Deniz, A., Babür, C., Çakmak, A., Karaer, K.Z. (2002) "Sero prevalance of Toxoplasma gondii by the Sabin feldman and indirect flourescent antibody tests in cattle in the Turkish Republic of Northern Cyprus", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26 (4) pp. 825-828 [Scopus]        
Vatansever, Z., Nalbantoğlu, A.S. (2002) "Detection of cattle infected with Theileria annulata in fields by nestedPCR IFAT and microscopic examination of blood smears", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26 (6) pp. 1465-1469 [SCI Expanded]        
(2002) "Sığır babesiosisinin epidemiyolojisi ve zoonotik önemi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26 (1) pp. 42-47   
Graham, S.P., Brown, D.J., Vatansever, Z., Waddington, D., Taylor, L.H., Nichani, A.K., Campbell, J.D., Adamson, R.E., Glass, E.J., Spooner, R.L. (2001) "Proinflammatory cytokine expression by Theileria annulata infected cell lines correlates with the pathology they cause in vivo", Vaccine, 19 (0) pp. 2932-2944 [Scopus] Link        
Sayın, F., Dinçer, Ş., Karaer, K.Z., Dumanlı, N., Çakmak, A., İnci, A., Yukarı, B.A., Vatansever, Z. (1997) "Status of tick infestation of sheep and goats in Turkey", Parassitologia, 39 (2) pp. 145-152 [SCI Expanded]       
Demirci, B., Akıner, M.M., Bedir, H., Öztürk, M., Vatansever, Z., Schafner, F., Robert, V. (2017) "Türkiye’deki potansiyel zika virüsü alanlari ve vektör türlerle mücadele stratejileri", 20. Ulusal (uluslararası katlımlı) Parazitoloji Kongresi , (Ekim 2017
Vatansever, Z. (2017) "KKKA Yayılışı ve Vektör Kene Ekolojisi", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) , (pp. 74-78), Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2017
Taşçı, G.T., Vatansever, Z., Aydın, N.P., Gündüz, N., Akça, A., Arslan, M.Ö., Mor, N., Sarı, B. (2017) "Kars yöresinde kazlarda Trypanasoma türlerinin yaygınlığı ve moleküler karakterizasyonu", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Eskişehir, (Eylül 2017
Taşçı, G.T., Gündüz, N., Aydın, N.P., Akça, A., Sarı, B., Arslan, M.Ö., Mor, N., Vatansever, Z. (2017) "Surveys On Haemosporıdıan Infectıons Of Geese.", 4th International Vetıstanbul Group Congress , (Mayıs 2017
Menemenlioğlu, D., Kar, S., Akyıldız, G., Korukluoğlu, F.G., Kılıç, S., Vatansever, Z. (2017) "Trakya Bölgesinde sığırlardan toplanan kenelerde Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünün araştırılması", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Bedir, H., Demirci, B., Vatansever, Z. (2016) "Identification of blood meal sources im mosquito species Ditear Culicidae usung reverse line blotting in Aras basin Turekey", 20th European Society for Vector Ecology (e-Sove) conference , Lizbon, Portekiz, (Eylül 2016
Bedir, H., Demirci, B., Vatansever, Z. (2016) "Determination Of Host Species Choice Of The Mosquito Species Dıptera Culıcıdae in Aras River Basin By Using Reverse Line Blotting Method", Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu , (Mayıs 2016
Demirci, B., Bedir, H., Akıner, M.M., Öztürk, M., Vatansever, Z. (2016) "Identification Of Anopheles Maculipennis Diptera Culicidae Group Species Collected From Aras Basin Using Polymerase Chain Reaction", Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu , (Mayıs 2016
Demirci, B., Bedir, H., Vatansever, Z., Aldemir, A. (2016) "Species Composition and Distribution of Adult Mosquitoes in Northeastern Part of Turkey", Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu , (Mayıs 2016
(2015) "Seasonal tick infestations of grazing cattle in two provinces with low and high CCHF incidence in Turkey", Genes, Ecosystems and Risk of InfectionAt: Crete, Greece , Crete, Yunanistan, (Nisan 2015)  
(2015) "Trakya'da İneklerde Hyalomma scupense Enfestasyonu ve Enfestasyonun Mevsimsel Karakteristiği", 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi , Erzurum, Türkiye, (Ekim 2015) 
Vatansever, Z., Midilli, K., Ergin, S., Özdarendeli, A., Münir, A., Keleş, A.G. (2010) "The prevalence of Crimean Congo heamorrhagic fever virus in the host seeking ticks in an endemic area of Turkey", INTERNATIONAL CONFERENCE EDEN 2010, Emerging Vector-borne Diseases in a Changing European Environment. Le Corum, Montpellier, France , (Mayıs 2010
Vatansever, Z. (2010) "CCHFV host Interaction and the Current Situation in Turkey", 43th Annual Meeting of Societiy for Invertebrate Pathology. 11-15 July 2010, Trabzon, Turkey , (Temmuz 2010
Vatansever, Z., Midilli, K., Deniz, A., Ergin, S., Alp, H.G., Keleş, A.G. (2008) "Prevalance of Crimean Congo Haemorrhagic Fever virus in ticks collected from domestic and wild animals in Turkey", VI. International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens. 21-26 September, 2008, Buenos Aires , (Eylül 2008
Alp, H.G., Keleş, A.G., Vatansever, Z. (2007) "Ticks in Turkey with special interest of CCHF shortterm results of ongoing studies in Thrace Region", TRANSBOUNDARY DISEASES: Foot and Mouth Diseases (FMD), PPR and Tick & Tick-borne Diseases. 18-22 November 2007, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran , (Kasım 2007
Vatansever, Z., İça, A., Deniz, A., Nalbantoğlu, A.S., Karaer, K.Z., Çakmak, A. (2005) "Detection of Theileria and Babesia species in cattle around Ankara by macro array based method and IFAT", Babesia World Summit, 1-3 December 2005, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina , (Aralık 2005
İça, A., Vatansever, Z., İnci, A., Güvendi, B., Keskin, B., Çetin, O., Öğüt, S. (2005) "Bovine babesiosis in Turkey", Babesia World Summit, 1-3 December 2005, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina , (Aralık 2005
(2003) "Ankara yöresinde sığırlarda kene kaynaklı protozoon enfeksiyonlarının yayılışının reverse line blotting (RLB) ve indirek floresan antikor testi (IFAT) ile saptanması. 13", Ulusal Parazitoloji Kongresi, Tebliğ Özetleri. Konya , (pp. 194), Konya, Türkiye, (Eylül 2003) 
Ergönül, M.Ö., Akgündüz, S., Kocaman, İ., Vatansever, Z., Korten, V., Ibrahim, A.A., Ibrahim, A.A. () "Changes in temperature and the Crimean Congo haemorrhagic fever outbreak in Turkey", Clinical Microbiology and Infection   
Kayıt Yok
Welch, S.R., Garrison, A.R., Bente, D.A., Burt, F., D'Addiego, J., Devignot, S., Dowall, S., Fischer, K., Hawman, D.W., Hewson, R., Mirazimi, A., Oestereich, L., Vatansever, Z., Spengler, J.R., Papa, A. (2024) "Third International Conference on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Thessaloniki, Greece, September 19–21, 2023", :     
Mignotte, A., Garros, C., Gardès, L., Balenghien, T., Duhayon, M., Rakotoarivony, I., Tabourin, L., Poujol, L., Mathieu, B., Ibañez-Justicia, A., Deniz, A., Cvetkovikj, A., Purse, B.V., Ramilo, D.W., Stougiou, D., Werner, D., Pudar, D., Petrić, D., Veronesi, E., Jacobs, F., Kampen, H., Fonseca, I.P.D., Lucientes, J., Navarro, J., Puente, J.M.D.L., Stefanovska, J., Searle, K.R., Khallaayoune, K., Culverwell, C.L., Larska, M., Bourquia, M., Goffredo, M., Bisia, M., England, M., Robin, M., Quaglia, M., Miranda-Chueca, M.Á., Bødker, R., Estrada-Peña, R., Carpenter, S., Tchakarova, S., Boutsini, S., Sviland, S., Schäfer, S.M., Ozoliņa, Z., Segliņa, Z., Vatansever, Z., Huber, K. (2020) "Erratum: Correction to: The tree that hides the forest: cryptic diversity and phylogenetic relationships in the Palaearctic vector Obsoletus/Scoticus complex (Diptera: Ceratopogonidae) at the European level (Parasites Vectors (2020) 13 (265) DOI: 10.1186/s13071-020-04114-1)", :   
Vatansever, Z. (2018) "Haemaphysalis sulcata Canestrini and Fanzago, 1877", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature      
Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma rufipes Koch, 1844", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma scupense Schulze, 1919", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma excavatum Koch, 1844", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature      
Petney, T., Vatansever, Z., Pfaffle, M. (2018) "Haemaphysalis erinacei (Pavesi, 1894)", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Rhipicephalus bursa Canestrini and Fanzago, 1878", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Otranto, D., F, D.T., Silva, M.S., Vatansever, Z. (2018) "Haemaphysalis inermis Birula, 1895", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Pfaffle, M., Santos-Silva, M.M., Jaenson, T., Vatansever, Z., Petney, T. (2018) "Haemaphysalis punctata Canestrini and Fanzago, 1878", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Torres, F.D., Otranto, D., Santos-Silva, M.M., Vatansever, Z. (2018) "Rhipicephalus turanicus Pomerantzev, 1940", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Santos-Silva, M.M., Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma marginatum Koch, 1844", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma anatolicum Koch, 1844", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Haemaphysalis parva (Neumann, 1897)", Kitap: Ticks of Europe and North Africa: A Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Vatansever, Z. (2018) "Hyalomma asiaticum Schülze and Schlottke, 1929", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Pfaffle, M., Vatansever, Z., Petney, T. (2018) "Haemaphysalis concinna Koch, 1844", Kitap: Ticks of Europe and North AfricaA Guide to Species Identification, İsviçre : Springer Nature     
Bakırcı, S., Aktaş, M., Vatansever, Z., Aydın, L. (2017) "KENELER (Acarina: Ixodidae / Argasidae) VEKTÖRLÜKLERİ ve MÜCADELESİ", Kitap: Vektör artropodlar ve mücadelesi, Türkiye : Türkiye Parazitoloji derneği  
Hoch, T., Breton, E., Josse, M., Deniz, A., Guven, E., Vatansever, Z. (2016) "Erratum to: Identifying main drivers and testing control strategies for CCHFV spread (Experimental and Applied Acarology, 10.1007/s10493-015-9937-9)", :    
(2015) "Ixodid Kene Biyolojisi ve Türkiye Keneleri", Kitap: ITurkiye Klinikleri Infectious Diseases, Türkiye : Turkiye Klinikleri  
Bakheit, M., Latif, A., Seitzer, U., Vatansever, Z. (2012) "The Huge Risks Due to Hyalomma Ticks", Kitap: Arthropods as Vectors of Emerging Diseases, Berlin/Almanya : Springer      
Kar, S., Güven, E., Vatansever, Z., Doğu, A. (2007) "Artropod Enfestasyonlarında İmmunite", Kitap: Tıbbi ve Veteriner Immunoparazitoloji, Türkiye : Türkiye Parazitoloji Derneği  
Kar, S., Güven, E., Vatansever, Z., Kızıl, Ü. (2007) "Pire ve Bit İnfestasyonlarında İmmunite", Kitap: Tıbbi ve Veteriner Immunoparazitoloji, Türkiye : Türkiye Parazitoloji Derneği  
Vatansever, Z., Uzun, R., Pena, A.E., Ergönül, M.Ö., Kutlu, Ö., Eren, E. (2007) "Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Turkey", Kitap: Crimean Congo Hemorrhagic Fever A Global Perspective, Hollanda : Springer      
Vatansever, Z., İça, A. (2005) "Protozoon Hastalıklarında Tedavi: Köpek ve Kedilerin Parazit Hastalıklarında Tedavi", Kitap: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi, Türkiye : Türkiye Parazitoloji Derneği  
Vatansever, Z., Yıldırım, A. (2005) "Artropod Hastalıklarında Tedavi: Köpek ve Kedilerin Parazit Hastalıklarında Tedavi", Kitap: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi, Türkiye : Türkiye parazitoloji Derneği  
Çakmak, A., Vatansever, Z. (2001) "Coccidiosis’de Tanı", Kitap: Coccidiosis, Türkiye : Türkiye Parazitoloji Derneği    
Çakmak, A., Vatansever, Z. (1997) "Hayvanlarda Uyuz Hastalığı", Kitap: Artropod Hastalıkları ve Vektörler, Türkiye : Türkiye Parazitoloji Derneği  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 0
Yönetim Kurulu Üyesi, Eksi36 Derneği, 2013-
Yönetim Kurulu Üyesi, Kuzeydoğa Derneği, 2012-
Üye, TC Sağlık Bakanlığı Kırım-Kongo Danışma Kurulu, 2005-
Üye, Türkiye Parazitoloji Derneği, 1989-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Modeling the Spatial Distribution of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Outbreaks in Turkey
Vector-Borne and Zoonotic Diseases
68 0 0 2 0 0 0 0 70
2
Ticks biting humans in the urban area of Istanbul
Parasitology Research
64 0 0 2 0 1 0 0 67
3
Unraveling the Ecological Complexities of Tick Associated Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus Transmission A Gap Analysis for the Western Palearctic
VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
64 0 0 2 0 0 0 0 66
4
Crimean Congo Hemorrhagic Fever in European Part of Turkey Genetic Analysis of the Virus Strains from Ticks and a Seroepidemiological Study in Humans
Vector-Borne and Zoonotic Diseases
52 0 0 3 2 0 0 0 57
5
The trend towards habitat fragmentation is the key factor driving the spread of Crimean Congo haemorrhagic fever
Epidemiology and Infection
48 0 0 2 0 0 0 0 50
6
Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum in Ixodes ricinus from Turkey
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
47 0 0 1 1 0 0 0 49
7
Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks Collected from Humans Livestock and Picnic Sites in the Hyperendemic Region of Turkey
Vector-Borne and Zoonotic Diseases
40 0 0 1 1 0 0 0 42
8
A novel double-antigen sandwich ELISA for the species-independent detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus-specific antibodies
ANTIVIRAL RESEARCH
40 0 0 0 0 0 0 0 40
9
A comparative test of ixodid tick identification by a network of European researchers
TICKS AND TICK-BORNE DISEASES
37 0 0 0 0 0 0 0 37
10
Detection of Theileria and Babesia species in ticks collected from cattle
Veterinary Parasitology
36 0 0 1 0 0 0 0 37
11
Circulation of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in the Former Yugoslav Republic of Macedonia Revealed by Screening of Cattle Sera Using a Novel Enzyme linked Immunosorbent Assay
PLOS Neglected Tropical Diseases
34 0 0 0 0 0 0 0 34
12
Evaluation of Ticks Biting Humans in Thrace Province Turkey
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
32 0 0 2 0 0 0 0 34
13
Molecular and serological evidence of Anaplasma phagocytophilum infection of farm animals in the Black Sea Region of Turkey
Acta Veterinaria Hungarica
34 0 0 0 0 0 0 0 34
14
Studies on the Epidemiology of Tropical Theileriosis Theileria annulata Infection in Cattle in Central Anatolia Turkey
Tropical Animal Health and Production
31 0 0 2 0 0 0 0 33
15
Proinflammatory cytokine expression by Theileria annulata infected cell lines correlates with the pathology they cause in vivo
Vaccine
33 0 0 0 0 0 0 0 33
16
External morphological anomalies in ixodid ticks from Thrace Turkey
Experimental and Applied Acarology
25 0 0 0 1 0 0 0 26
17
Molecular evidence for trans stadial and transovarial transmission of Babesia occultans in Hyalomma marginatum and Rhipicephalus turanicus in Turkey
Veterinary Parasitology
25 0 0 0 0 0 0 0 25
18
International network for capacity building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases ARBO ZOONET
Eurosurveillance
24 0 0 1 0 0 0 0 25
19
A comparison of susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata
Veterinary Parasitology
23 0 0 1 0 0 0 0 24
20
Different Abundances of Human Biting Ticks in Two Neighboring Provinces in Turkey
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
24 0 0 0 0 0 0 0 24
21
An early warning system for Crimean Congo haemorrhagic fever seasonality in Turkey based on remote sensing technology
Geospatial Health
23 0 0 0 0 0 0 0 23
22
Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Bulgaria and Turkey
Vector-Borne and Zoonotic Diseases
21 0 0 0 0 1 0 0 22
23
Economical impact of tropical theileriosis in the Cappadocia region of Turkey
Parasitology Research
20 0 0 0 0 0 0 0 20
24
Vectors and Vector Borne Diseases in Turkey
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
16 0 0 3 0 0 0 0 19
25
Otoacariasis demographic and clinical outcomes of patients with ticks in the ear canal
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
18 0 0 0 0 0 0 0 18
26
Epidemiology of tropical theileriosis in the Cappadocia region
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
17 0 0 0 0 0 0 0 17
27
Determination of Seropositivity for Toxoplasma gondiiin Sheep in anl urfa Province
Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences
10 0 0 4 1 0 0 0 15
28
Status of tick infestation of sheep and goats in Turkey
Parassitologia
10 0 0 3 0 0 0 0 13
29
The tree that hides the forest: cryptic diversity and phylogenetic relationships in the Palaearctic vector Obsoletus/Scoticus Complex (Diptera: Ceratopogonidae) at the European level
Parasites & Vectors
12 0 0 0 0 0 0 0 12
30
Crimean Congo Hemorrhagic Fever A Global Perspective
6 0 0 5 0 0 0 0 11
31
Detection of cattle infected with Theileria annulata in fields by nestedPCR IFAT and microscopic examination of blood smears
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
11 0 0 0 0 0 0 0 11
32
First Clinical and Parasitological Detection of Babesia canis canis in Dogs from Turkey
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
9 0 0 0 1 0 0 0 10
33
The First Crimean Congo Hemorrhagic Fever Case in the Winter Season from Turkey
Intervirology
6 0 0 4 0 0 0 0 10
34
Molecular identification of Eimeria species of broiler chickens in Turkey
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
9 0 0 0 0 0 0 0 9
35
Potential Mosquito Vectors of Dirofilaria immitis and Dirofilaira repens (Spirurida: Onchocercidae) in Aras Valley, Turkey
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY
7 0 0 0 1 0 0 1 9
36
Identifying main drivers and testing control strategies for CCHFV spread
Experimental and Applied Acarology
8 0 0 0 0 0 0 0 8
37
Rediscovery and first genetic description of some poorly known tick species: Haemaphysalis kopetdaghica Kerbabaev, 1962 and Dermacentor raskemensis Pomerantzev, 1946
TICKS AND TICK-BORNE DISEASES
8 0 0 0 0 0 0 0 8
38
Detection of Cryptosporidium spp in Humans and Calves Through NestedPCR and Carbol Fuchsin Staining Methods in Ankara Turkey
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
8 0 0 0 0 0 0 0 8
39
High prevalence and different genotypes of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus genome in questing unfed adult Hyalomma marginatum in Thrace, Turkey
Ticks and Tick-Borne Diseases
7 0 0 0 0 0 0 0 7
40
Prevalence and Molecular Characterization of Haemosporidians in Domestic Geese: A New Focus of Haemosporidian Parasites, Kars Province, Northeastern Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
5 0 0 1 0 0 0 0 6
41
Status of tick infestation of cattle in the Kayseri region of Turkey
Parasitology Research
3 0 0 3 0 0 0 0 6
42
Dermacentor reticulatus -- a tick on its way from glacial refugia to a panmictic Eurasian population
International Journal for Parasitology
5 0 0 0 0 0 0 1 6
43
Dynamic Modeling of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) Spread to Test Control Strategies
Journal of Medical Entomology
5 0 0 0 0 0 0 0 5
44
Arthropods as Vectors of Emerging Diseases
4 0 0 0 0 0 0 0 4
45
Epidemiological survey and economic significance of bovine hypodermosis on the Kars Plateau in the Northeast Anatolia Region of Turkey
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES
1 0 0 0 0 1 0 0 2
46
Host Preferences of Vector Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides Latreille) Species in Türkiye
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
47
The Serum Amyloid-A, Haptoglobin, Ceruloplasmin and Albumin Levels in Dogs Which are Infected with Babesia canis
Kocatepe Veterinary Journal
0 0 0 0 0 1 0 0 1
48
Kazlarda dolaşım sistemi protozoonları üzerine araştırmalar: Toxoplasma gondii.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi veteriner fakültesi Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
49
Changes in temperature and the Crimean Congo haemorrhagic fever outbreak in Turkey
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ayşen Gargılı Keleş
Marmara Üniversitesi
2007 - 2021 13
Abdullah İnci
Erciyes Üniversitesi
1997 - 2013 12
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2021 11
Kadri Zafer Karaer
Ankara Üniversitesi
1997 - 2013 10
Ahmet Deniz
Veterinary Control Central Research Institute
2002 - 2023 10
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2024 9
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2022 9
Mehmet Önder Ergönül
Koç Üniversitesi
2011 9
Sırrı Kar
Namık Kemal Üniversitesi
2007 - 2021 9
Ayşe Çakmak
Ankara Üniversitesi
1997 - 2007 9
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2022 8
Esin Güven
Atatürk Üniversitesi
2007 - 2021 8
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 7
Kafkas Üniversitesi
2016 - 2022 7
Atila Akça
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 7
Anıl İça
Dumlupınar Üniversitesi
2005 - 2007 7
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2018 6
Alparslan Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
2005 - 2013 6
Agustin Estrada-Pena
-
2007 - 2012 6
Ayşe Serpil Nalbantoğlu
Ankara Üniversitesi
2002 - 2005 5
Jovana Stefanovska
SS Cyril and Methodius University
2015 - 2020 5
Hilal Bedir
-
2016 - 2023 5
Kafkas Üniversitesi
2013 - 2020 4
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2023 4
Kenan Midilli
İstanbul Üniversitesi
2008 - 2011 4
Aykut Özdarendeli
Erciyes Üniversitesi
2010 - 2022 4
Bayram Ali Yukarı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
1997 - 2004 4
Önder Düzlü
Erciyes Üniversitesi
2007 - 2013 4
Sirri Kar
Gazi Üniversitesi
2008 - 2015 4
Zati Vatansever
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2008 - 2024 4
Agustin Estrada Pena
-
2007 - 2012 4
M. M. Santos-Silva
-
2017 - 2018 4
M. Pfaffle
-
2017 - 2018 4
Marc Mertens
-
2015 - 2018 4
Noel Tordo
-
2009 - 2018 4
Gürkan Akyıldız
Marmara Üniversitesi
2021 3
Münir Aktaş
Fırat Üniversitesi
2011 - 2022 3
Nadim Yılmazer
Namık Kemal Üniversitesi
2009 - 2015 3
Adolfo Ibañez-Justicia
Voedsel en Waren Autoriteit, Netherlands
2020 3
Aleksandar Cvetkovikj
SS Cyril and Methodius University
2020 3
Bethan V. Purse
UK Centre for Ecology & Hydrology (United Kingdom)
2020 3
Bruno Mathieu
Dynamique des Interactions Hôte Pathogène (DIHP)
2020 3
C. Lorna Culverwell
CSIC - Estación Biologica de Doñana
2020 3
Claire Garros
Université de Montpellier
2020 3
David W. Ramilo
Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa
2020 3
Despoina Stougiou
Centre of Veterinary Institutions of Athens
2020 3
Doreen Werner
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.
2020 3
Dušan Petrić
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
2020 3
Eva Veronesi
Universität Zürich
2020 3
Frans Jacobs
Voedsel en Waren Autoriteit, Netherlands
2020 3
Helge Kampen
Friedrich-Loeffler-Institute
2020 3
Ignace Rakotoarivony
Université de Montpellier
2020 3
Isabel Pereira Da Fonseca
Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa
2020 3
Javier Lucientes
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
2020 3
Javier Navarro
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Granada
2020 3
Karine Huber
Université de Montpellier
2020 3
Kate R. Searle
UK Centre for Ecology & Hydrology (United Kingdom)
2020 3
Khalid Khallaayoune
Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II
2020 3
Léa Poujol
Université de Montpellier
2020 3
Magdalena Larska
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
2020 3
Maria Bourquia
Animal, Santé, Territoires, Risques et Ecosystèmes (ASTRE)
2020 3
Maria Goffredo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale
2020 3
Marina Bisia
Centre of Veterinary Institutions of Athens
2020 3
Marion England
The Pirbright Institute (United Kingdom)
2020 3
Matthew Robin
University of Liverpool (United Kingdom)
2020 3
Maxime Duhayon
Université de Montpellier
2020 3
Michela Quaglia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale
2020 3
Miguel Ángel Miranda-Chueca
Universitat de les Illes Balears
2020 3
Rosa Estrada-Peña
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
2020 3
Simon Carpenter
The Pirbright Institute (United Kingdom)
2020 3
Simona Tchakarova
National Diagnostic Veterinary Research Institute
2020 3
Sofia Boutsini
Centre of Veterinary Institutions of Athens
2020 3
Ståle Sviland
Veterinærinstituttet
2020 3
Stefanie M. Schäfer
UK Centre for Ecology & Hydrology (United Kingdom)
2020 3
Thomas Balenghien
Université de Montpellier
2020 3
Zanda Ozoliņa
Institute of Food Safety, Animal Health and Environment - "BIOR"
2020 3
Zanda Segliņa
Institute of Food Safety, Animal Health and Environment - "BIOR"
2020 3
D. Otranto
-
2017 - 2018 3
Dennis Bente
-
2021 3
Isolde Schuster
-
2015 - 2016 3
Martin H Groschup
-
2015 - 2018 3
Tn Petney
-
2018 3
Kafkas Üniversitesi
2020 2
Kafkas Üniversitesi
2020 2
Nazir Dumanlı
Fırat Üniversitesi
1997 - 2011 2
Ramazan Canhilal
Erciyes Üniversitesi
2013 2
Ömer Poyraz
Cumhuriyet Üniversitesi
2011 2
Süleyman Yazar
Erciyes Üniversitesi
2013 2
Muhammet Mustafa Akıner
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2016 - 2017 2
Mehmet Doğanay
Erciyes Üniversitesi
2013 2
Hasan Eren
Adnan Menderes Üniversitesi
2003 2
Yusuf Özbel
Ege Üniversitesi
2013 2
Erdoğan Uzlu
Kafkas Üniversitesi
2013 2
Levent Aydın
Uludağ Üniversitesi
2013 - 2017 2
Turabi Güneş
Cumhuriyet Üniversitesi
2011 2
A. Deniz
Etlik Central Veterinary Control and Research Institute (Turkey)
2016 2
Ali Mirazimi
Karolinska Universitetssjukhuset
2009 - 2024 2
Antoine Mignotte
Université de Montpellier (France)
2020 2
Dubravka Pudar
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (Serbia)
2020 2
E. Breton
Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en Santé Animale (France)
2016 2
E. Guven
Atatürk Üniversitesi (Turkey)
2016 2
Josue Martinez De La Puente
CSIC - Estación Biologica de Doñana
2020 2
Laetitia Gardès
Université de Montpellier (France)
2020 2
Laura Tabourin
Université de Montpellier (France)
2020 2
M. Josse
Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en Santé Animale (France)
2016 2
René Bødker
Københavns Universitet
2020 2
T. Hoch
Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en Santé Animale (France)
2016 2
Avin Abdulrahim Ibrahim
-
2
Cagla Korkmaz
-
2023 2
Cahit Babür
-
2002 - 2005 2
Çiğdem Cerit
-
2011 2
Dine Mitrov
-
2015 2
Fabien Donnet
-
2015 2
Fahri Sayın
-
1997 - 2003 2
Fahri Sayin
-
2003 - 2004 2
Farida Tishkova
-
2012 2
Hatice Güneşli Alp
-
2007 - 2011 2
Igor Djadjovski
-
2015 2
Jolyon Medlock
-
2012 2
Lisa Jameson
-
2012 2
Loic Comtet
-
2015 2
Münir Aktaş
-
2014 - 2017 2
Neslihan Gündüz
-
2017 - 2018 2
Osman Sezer
-
2023 2
Robert Farkas
-
2015 2
S Ergin
-
2008 - 2010 2
Selim Tuncer
-
2023 2
Slavcho Mrenoshki
-
2015 2
Şükran Dinçer
-
1997 - 2004 2
Thierry Hoch
-
2015 - 2018 2
Kafkas Üniversitesi
2023 1
-
2020 1
Kafkas Üniversitesi
2013 1
-
2020 1
Kafkas Üniversitesi
2020 1
-
2020 1
Ömer Orkun
-
2021 1
Kürşat Altay
Cumhuriyet Üniversitesi
2011 1
Burçak Keskin
-
2005 1
Serkan Bakırcı
Adnan Menderes Üniversitesi
2017 1
Şükrü Tonbak
-
2022 1
Nurettin Çanakoğlu
-
2022 1
Nuran Aysul
Adnan Menderes Üniversitesi
2008 1
Firdevs Aksoy
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2011 1
Zeynep Gülden Sönmez Tamer
Kocaeli Üniversitesi
2010 1
Selman Öğüt
-
2005 1
Kubilay Yıldırım
-
2003 1
Burcu Güvendi
-
2005 1
Turan Buzğan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2009 1
Engin Berber
-
2022 1
Mehmet Fatih Aydın
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2011 1
Sevgi Ergin
-
2011 1
Kemal Altaş
-
2011 1
Murat Sevgili
Harran Üniversitesi
2005 1
Derya Nizam Bilgiç
-
2011 1
Ünal Kızıl
-
2007 1
Gökhan Atasever
-
2007 1
Savaş Sarıözkan
Erciyes Üniversitesi
2007 1
Ali Doğu
-
2007 1
Hakan Tüfek
-
2021 1
Ufuk Erol
-
2023 1
Onat Çetin
-
2005 1
Volkan Korten
Marmara Üniversitesi
1
Sıtkı Değer Eryar
-
2011 1
Altuğ Akın
-
2011 1
Sezayi Özübek
Fırat Üniversitesi
2014 1
Aydın Şüzü Tunçbilek
Erciyes Üniversitesi
2013 1
Ali Haydar Kirmizigül
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Anna Papa
Faculty of Health Sciences (Greece)
2024 1
Aura R. Garrison
U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (United States)
2024 1
David W. Hawman
NIAID Rocky Mountain Laboratories (United States)
2024 1
Dennis A. Bente
John Sealy School of Medicine (United States)
2024 1
Ekin Emre Erkiliç
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Enes Akyüz
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Esin Güven
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2008 1
Felicity Burt
University of the Free State (South Africa)
2024 1
Jake D'Addiego
UK Health Security Agency (United Kingdom)
2024 1
Jessica R. Spengler
National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (United States)
2024 1
Kerstin Fischer
Friedrich-Loeffler-Institute (Germany)
2024 1
Lisa Oestereich
Bernhard Nocht Institut fur Tropenmedizin Hamburg (Germany)
2024 1
Mert Sezer
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Metin Aktaş
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2008 1
Nilgün Aydin
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Oğuz Merhan
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Roger Hewson
UK Health Security Agency (United Kingdom)
2024 1
Stephanie Devignot
Karolinska Universitetssjukhuset (Sweden)
2024 1
Stephen R. Welch
National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (United States)
2024 1
Stuart Dowall
UK Health Security Agency (United Kingdom)
2024 1
Tolga Sungur
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2008 1
Yusuf Umut Bati
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Turkey)
2023 1
Z. Vatansever
Kafkas Üniversitesi (Turkey)
2016 1
Zafer Karaer
Gazi Üniversitesi (Turkey)
2008 1
A K Nichani
-
2001 1
A Mignotte
-
2020 1
A. D. Mihalca
-
2017 1
A. Estrada-Pena
-
2017 1
A. M. Palomar
-
2017 1
Abdulla Latif
-
2012 1
Adnan Aldemir
-
2016 1
Agustin Estradapena
-
2009 1
Ahmet Unver
-
2008 1
Aktaş Münir
-
2010 1
Aleksandra Czutowska
-
2022 1
Ali Kaya Çelik
-
2011 1
Alparslan Yıldırım
-
2008 1
Andrei D.Mihalca D. Mihalca
-
2022 1
Anıl İça
-
2008 1
Anne Balkema-Buschmann
-
2015 1
Anne Belkema-Bushman
-
2015 1
Anthony Fooks
-
2009 1
Atila Akca
-
2008 1
Aydın Tunçbilek
-
2013 1
Aysel Ekinci İtik
-
2023 1
Aysel Itik Ekinci
-
2023 1
Aysen Gargili
-
2010 1
Berrin Bayburt
-
2010 1
Branca Bilbija
-
2022 1
Burak Karabulut
-
2016 1
Cahit Babur
-
2010 1
Casilia Spitzweg
-
2022 1
Cerit Cigdem
-
2010 1
Chris Whitehouse
-
2006 1
Christian Dorsten
-
2009 1
Cihan Taşdemir
-
2016 1
Cristina Civanova Krizova
-
2022 1
D J Brown
-
2001 1
D Waddington
-
2001 1
D. Heylen
-
2017 1
Dantas Torres F
-
2018 1
Dilek Menemenlioğlu
-
2017 1
Dorota Kiewra
-
2022 1
Dubravka Pudar Pudar
-
2020 1
E Breton
-
2015 1
E J Glass
-
2001 1
Elizabeth Bichkova
-
2022 1
Erhan Gökçe
-
2013 1
Eric Breton
-
2018 1
Ersin Eren
-
2007 1
F Dantas Torres
-
2018 1
Fatma Gülay Korukluoğlu
-
2017 1
Flora Ihlow
-
2022 1
Francis Schafner
-
2017 1
Frans Jongejan
-
2007 1
G Şengöz
-
2008 1
G. D’Amico
-
2017 1
Gabor Földvari
-
2022 1
Gencay Taskin Tasci
-
2024 1
Georg G. Duscher
-
2022 1
Georgi Georgiev
-
2016 1
Grzegorz Karbowiak
-
2022 1
Guadalupe Miró
-
2022 1
Gulzina Kumisbek
-
2022 1
Gurdal Yilmaz
-
2011 1
Gurkan Akyildiz
-
2015 1
Gülçin Karaş
-
2005 1
Gülden Yılmaz
-
2011 1
Gürkan Akyıldız
-
2017 1
H Güneşli Alp
-
2008 1
H. Sprong
-
2017 1
Hacer Baran
-
2016 1
Halil İbrahim Gökçe
-
2008 1
Hannah Hottel
-
2006 1
Hatice Alp
-
2011 1
Hatice Gunseli Alp
-
2010 1
He Unger
-
2009 1
Hein Sprong
-
2022 1
Hidayet Metin Erdogan
-
2008 1
Hu Yin
-
2009 1
Igor Majláth
-
2022 1
Igor V. Nebogatkin
-
2022 1
Iskra Cvetkovikj
-
2015 1
Iskra Svetkovkj
-
2015 1
Ivan S.Kholodilov
-
2022 1
Ivo Papousek
-
2022 1
İ Kocaman
-
1
İftihar Köksal
-
2011 1
İyisan Selma
-
2011 1
J D Campbell
-
2001 1
Jabbar Ahmed
-
2009 1
Janus Paweska
-
2009 1
Jason Paragas
-
2006 1
John P Kondig
-
2006 1
Josue Martinez-de la Puente
-
2020 1
Kiril Kritevski
-
2015 1
Kiril Krstevski
-
2015 1
L H Taylor
-
2001 1
L. Lempereur
-
2017 1
L. Vial
-
2017 1
Laetitia Gardès Gardès
-
2020 1
Laura Tabourin Tabourin
-
2020 1
Leonard P Wasieloski
-
2006 1
Levent Aydın
-
2013 1
M Josse
-
2015 1
M. A. Habela
-
2017 1
M. Dupraz
-
2017 1
M. Fonville
-
2017 1
M. Madder
-
2017 1
M. S. Nuncio
-
2017 1
Manoj Fonville
-
2022 1
Maria Teresa Manfredi
-
2022 1
Martin Groshup
-
2015 1
Martin Mullet
-
2022 1
Marya Yakovich
-
2022 1
Mechlia Mohamed Ben
-
2015 1
Mehmet Tanyuksel
-
2010 1
Mesut Erdi Isik
-
2024 1
Mesut Yigit
-
2024 1
Michelle Bouloy
-
2009 1
Miriam A Sas
-
2016 1
Mm Santos Silva
-
2018 1
Mohamed Ben Mehlia
-
2015 1
Mouhammed Bakheit
-
2012 1
Munir Aktaş
-
2013 1
Murat Öztürk
-
2017 1
Mustafa Arslan
-
2011 1
Mustafa Öztürk
-
2016 1
Natalya Livanova
-
2022 1
Nikolay Anisimov
-
2022 1
Nilgun Aydin
-
2024 1
O. Plantard
-
2017 1
Oktay Genç
-
2008 1
Olaf Kahl
-
2022 1
Oxana A. Belova
-
2022 1
Ozan Gökdoğan
-
2016 1
Önder Ergönül
-
2009 1
Özge Kutlu
-
2007 1
Paolo Calistri
-
2009 1
Pavel Široký
-
2022 1
Philippe Pourquier
-
2018 1
R E Adamson
-
2001 1
R L Spooner
-
2001 1
R.B. Beckstead
-
2013 1
Raiko Peshev
-
2016 1
Ramazan Uzun
-
2007 1
Rene Bodker
-
2020 1
Rob Moorman
-
2009 1
Robert B Beckstead
-
2013 1
S Akgündüz
-
1
S P Graham
-
2001 1
S. Hornok
-
2017 1
Sara Moutailler
-
2022 1
Sarrah I. Bonnet
-
2022 1
Selçuk Kılıç
-
2017 1
Selma İyisan
-
2011 1
Serap İskender
-
2011 1
Sergio Zanzani
-
2022 1
Snežana Tomanović
-
2022 1
Stjepankrčmar Krčmar
-
2022 1
Sükran Dinçer
-
2003 1
Şükran Dincer
-
2003 1
Taher Sahibi
-
2015 1
Taliye Çakabay
-
2016 1
Tgt Jaenson
-
2018 1
Ufuk Erol
-
2023 1
Ulrike Seitzer
-
2009 1
Urlike Seitzer
-
2012 1
Veronique Chevalier
-
2009 1
Vincent Robert
-
2017 1
Yasemin Sakarya
-
2010 1
Yavuz Ilknur
-
2011 1
Yücel Çam
-
2007 1
Zdenek Huıbalek
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55639
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39502
YÖKSİS Bilim Alanı Veteriner Parazitolojisi 88
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 210 120 117 840 0 69 300 130 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 730 . 788 . 826 . 163 . - 854 . 729 . 806 . 788 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 730 . 788 . 826 . 163 . - 854 . 729 . 806 . 788 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 9 . 22 . 27 . 1 . - 26 . 9 . 15 . 41 . -
Toplam Yayın 5 6 7 21 0 3 6 4 1 0
Toplam Makale 4 2 1 7 0 3 6 4 1 0
Toplam Kitap 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 4 2 1 6 0 1 6 2 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri